เสวนา เรื่อง "ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ทางรอดเกษตรไทยในยุค4.0

อธิบดีกรมชลฯ เปิดเสวนา เรื่อง "ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ทางรอดเกษตรไทยในยุคประเทศไทย 4.0"

 

 วันที่ 13 มิถุนายน ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา "ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ทางรอดเกษตรไทยในยุคประเทศไทย 4.0" จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมป์ ภายในงานวันคล้ายวันสถาปนา 116 ปี กรมชลประทาน ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู 

 

 

 ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การให้อาชีพเกษตรกรรมไทยมีความยั่งยืน ไม่เพียงแต่การพัฒนาเยาวชนที่เป็นบุตรเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำชลประทานตามยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี เท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยองค์ประกอบและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วย จึงได้จัดการเสวนา เรื่อง "ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ทางรอดเกษตรไทยในยุคประเทศไทย 4.0" ขึ้น เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่คนรุ่นใหม่ หันมาสนใจทำเกษตรกรรม เห็นคุณค่าของน้ำชลประทาน มีความเข้าใจ และเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำในอนาคต โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนด้วยการนำความรู้ด้านบริหาร เทคโนโลยี รวมถึงแนวคิดการตลาดมาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้กิจกรรมการเกษตรเกิดความก้าวหน้าทันยุคสมัย เสมือนหนึ่งเป็นฟันเฟืองรุ่นใหม่ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเกษตรของประเทศให้เกิดความยั่งยืน

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์เลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำวิทยาลัยการชลประทาน นายอำนาจ บุตรทองคำวงศ์ ผู้จัดการประจำส่วนพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นผู้แทนบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานรวมใจพัฒนาเมืองสามน้ำแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานผลดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 และดำเนินรายการ โดย คุณดาริน กำเหนิดรัตน์ ผู้สื่อข่าวไทยพีบีเอส

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสวนาได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกร 4 คนแรกของโครงการด้วย ได้แก่ นางสาวรัตยาภรณ์ คำสุขขา บุตรเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ กล้วย และมะพร้าว จังหวัดนครปฐม นายนนทกานต์ โพธิ์ศรี บุตรเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุนิสา รัตนอุบลศรี บุตรเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ยางพารา และมังคุด จังหวัดนครศรีธรรมราช และ นายวีรภัทร รักษาพล บุตรเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มและเลี้ยงปลาดุก จังหวัดระนอง

โดยภายหลังจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานฯ ได้เปิดตัว โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของบุตรเกษตรกร ไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน พร้อมทั้งเป็นผู้แทนมอบทุนจำนวนหนึ่งสำหรับมอบให้นิสิตวิทยาลัยการชลประทานที่เป็นบุตรเกษตรกรจากโครงการดังกล่าวด้วยแล้วนั้น

กรมชลประทาน เห็นความสำคัญของโครงการฯ จึงได้ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมชลประทานฯ จัดตั้ง "กองทุนสวัสดิการทุนการศึกษาต้นกล้าคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน กรมชลประทาน" ขึ้นในวันนี้ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบ 116 ปี ด้วย เพื่อบริหารจัดการทุนการศึกษาและทำให้โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทานฯ ของบุตรเกษตรกร มีความยั่งยืน สามารถดำเนินการต่อไปได้

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

เปิดอ่าน