หนุน 7 จังหวัดนำร่องตลาดเกษตรกร !!!

"กรมส่งเสริมการเกษตร"หนุนทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยเกษตรกรจะเป็นผู้ผลิตและขายด้วยตนเอง

          นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินภารกิจจัดตั้งตลาดเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่า 4 ปี  

          โดยจัดตั้งตลาดเกษตรกรแล้วในพื้นที่ 40 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชัยนาท ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ขอนแก่น อุดรธานี ตรัง ยะลา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ ชุมพร พังงา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ พิจิตร สระบุรี ลพบุรี นครปฐม เชียงราย นครสวรรค์ นครราชสีมา มุกดาหาร นครพนม กระบี่ ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช ลำปาง และจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

หนุน 7 จังหวัดนำร่องตลาดเกษตรกร  !!!

 

          โดยตลาดเกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ตามศูนย์ราชการเป็นแหล่งในการขายสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างรายได้มากกว่า 430 กว่าล้านบาท  (ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2561) โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการตลาด ทำหน้าที่ผลักดันตลาดเกษตรกรให้เป็นช่องทางการซื้อขายผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพที่สำคัญในระดับพื้นที่ และคัดเลือกสินค้าเข้ามาขาย

 

           ซึ่งต่างจากตลาดทั่วไปตรงที่สินค้าที่เกษตรกรจะนำมาวางขายได้นั่นก็ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมาตราฐานสินค้าก่อน อาทิ มาตราฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย มาตราฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และ PGS ระบบประกันคุณภาพในระดับท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งการที่เกษตรกรได้เข้ามาขายสินค้าทำให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการสร้างแบรนด์สินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ช่องทางการโปรโมทสินค้า การยกระดับสินค้าให้เป็นสินค้าพรีมี่ยม และการตลาดนำการผลิต ซึ่งเกษตรกรได้เรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพและการผลิตโดยตรง

 

หนุน 7 จังหวัดนำร่องตลาดเกษตรกร  !!!

   

          จากผลสำเร็จที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร พัฒนาตลาดเกษตรกรแบบถาวร โดยจัดตั้งตลาดเกษตรกรถาวรขึ้น ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง พิจิตร ราชบุรี กาญจนบุรี ชัยภูมิ และกระบี่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพได้เรียนรู้พัฒนาทักษะทางด้านการตลาด

 

หนุน 7 จังหวัดนำร่องตลาดเกษตรกร  !!!

 

         โดยจะพัฒนาตลาดเกษตรกรเดิมหรือหาแหล่งจัดสร้างตลาดใหม่ที่อยู่ในเขตชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ มุ่งเน้นพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่เปิดจำหน่ายอย่างถาวร เพื่อเป็นแหล่งรองรับสินค้าจากการดำเนินการส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่และรองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่