วันที่ 18 มิถุนายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

"กรมส่งเสริมสหกรณ์"จัดเวิร์คช็อปโมเดลแก้หนี้

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 - 14:01 น.
สหกรณ์,หนี้สิน,กรมส่งเสริมสหกรณ์
Shares :
เปิดอ่าน 390 ครั้ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ระดมความเห็นหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เตรียมทำโมเดลแก้หนี้ยายผลไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ

           13 มิถุนายน 2561  "กรมส่งเสริมสหกรณ์"เวิร์คช็อปแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดทำโมเดลแก้หนี้ นำร่องกรุงเทพ ปริมณฑล ก่อนขยายผลไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ทั่วประเทศ

           

             13 มิ.ย. 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับนโยบายจาก   นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ล่าสุดกรมฯ จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วย กรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพฯ   และปริมณฑล ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์โดยทั้งหมดได้ร่วมกันระดมสมองและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

         

               การจัดประชุมครั้งนี้  มีเป้าหมายหลักเพื่อรับทราบปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  และแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้านการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์ ควบคู่ไปกับการหาทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาล รูปแบบการประชุมมีทั้งการบรรยายจากผู้ที่มีความรู้   ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ ก่อนจัดทำเป็นโมเดลต้นแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จากนั้นจึงจะขยายผลไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ทั่วประเทศ

           

           ทั้งนี้รูปแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีรายได้และเงินเดือนประจำ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และถือว่าเป็นไปตามหลักการของสหกรณ์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้เกิดความมั่นคง ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์  ได้แก่ การส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินในลักษณะของหุ้นหรือเงินฝาก และการให้สินเชื่อ ในลักษณะของเงินกู้                   

 

            นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันต้องยอมรับว่าปัจจุบันมีสหกรณ์บางแห่งมุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อแสวงหารายได้มาแบ่งปันกันในหมู่สมาชิก  ขยายวงเงินกู้กับสมาชิกเป็นจำนวนมาก โดยไม่ได้คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกว่ามีมากน้อยเพียงใด จึงก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกตามมา และทำให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งต้องประสบปัญหาในที่สุด

           

          “ที่ผ่านมามีสมาชิกสหกรณ์ส่วนหนึ่งได้ขอความช่วยเหลือมายังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เร่งหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้กรมฯ ร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ ช่วยกันหาทางออกร่วมกัน โดยได้เชิญทุกคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันนำเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ประชุมได้เสนอเรื่องการให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้รู้จักการวางแผนทางการเงิน และหาทางเสริมสร้างวินัยทางการเงินกับสมาชิก ซึ่งกรมฯจะทำโมเดลต้นแบบเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และนำเข้าไปส่งเสริมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อน หากประสบผลสำเร็จก็จะขยายผลไปสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย ในการสร้างความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

Shares :
เปิดอ่าน 390 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ