ราคาสินค้าเกษตรประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญรายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

 

            18 พฤษภาคม 2561   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญรายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
  

 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105โรงสีเต็กเฮง  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 17,000 บาท/ตัน
 

ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี (ความชื้น 15%)โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 8,100 บาท/ตัน
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 9.50 บาท/กก.
 
หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.95 บาท/กก.
 
ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.60 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ราคา 3.40 บาท/กก.

 

ปาล์มน้ำมัน เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 17%บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด  อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 3.60 บาท/กก.
 
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 49.09 บาท/กก.
 
น้ำยางพาราสดร้านแสงตะวันการยาง  จ.สุราษฎร์ธานี 45.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ราคา 46.00 บาท/กก.
 
ทุเรียนหมอนทอง ไม่ส่งออกเกรด Aตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 110.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียนตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 25.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ราคา 32.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงานบริษัท สามร้อยยอด จำกัด(เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.60 บาท/กก.

สุกรสุดใจฟาร์ม อ.เมือง จ.นครปฐม 56.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ที่ราคา 58.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี 32.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 270.00 บาท/กก.


 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.  
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 115.00 บาท/กก.