"แม็คโคร"จับมือ 7 สหกรณ์ผลิตสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค

"แม็คโคร"ส่งเสริมเกษตรกรไทยสร้างผลผลิตคุณภาพเปิดตัวโครงการ"แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย"ลงนาม  7  สหกรณ์ร่วมมือสู่การพัฒนาเกษตรกรไทย

 

          16 พฤษภาคม 2561  "แม็คโคร"เดินหน้าส่งเสริมภาคการเกษตรของประเทศไทย คัดสรรผักและผลไม้คุณภาพ ปลอดภัยจำหน่ายทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดตัวโครงการ “แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” ตอกย้ำตัวจริงสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย ร่วมลงนาม  7  สหกรณ์สานพลังความร่วมมือสู่การพัฒนาเกษตรกรไทย สร้างงาน สร้างอาชีพ รายได้ยั่งยืน

 

 

          ทั้งนี้ในงานดังกล่าวมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

         นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี ที่ลูกค้าผู้ประกอบการได้ให้ความไว้วางใจในสินค้ากลุ่มอาหารของแม็คโครมาโดยตลอด แม็คโครให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในด้านคุณภาพ ความสด สะอาด และความปลอดภัย ตามมาตฐานของกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากล

 

"แม็คโคร"จับมือ 7 สหกรณ์ผลิตสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค

 

         ทั้งนี้เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” โดยแม็คโครได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานราชการ เครือข่ายภาคเอกชน มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาและให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างบูรณาการ ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจำหน่าย เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้ามีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัย คือ Makro i - Trace เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายผ่านการสแกน QR Code ให้ผู้ประกอบการมั่นใจในวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไป”

 

นิวัติ สุธีมีชัยกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

"แม็คโคร"จับมือ 7 สหกรณ์ผลิตสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค           

 

         “ไม่เพียงแต่การคัดสรรคุณภาพอย่างเข้มข้นเท่านั้น แม็คโครยังเป็นช่องทางในการจำหน่ายและกระจายผลิตผลทางการเกษตรไปสู่ประชาชน และผู้บริโภคผ่านแม็คโคร 123 สาขาทั่วประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ รับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรและสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศกว่า 115,000 ตัน “ นางศิริพร กล่าวเสริม

 

"แม็คโคร"จับมือ 7 สหกรณ์ผลิตสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค

 

          ทั้งนี้ การเปิดตัวโครงการ “แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร อันก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรกว่า 1,400 รายที่แม็คโครทำงานด้วยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พิธีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับกลุ่มสหกรณ์ 7 กลุ่ม ได้แก่

 

"แม็คโคร"จับมือ 7 สหกรณ์ผลิตสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค

 

            1.      สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร ป่าซาง จำกัด 2. สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ลำปาง จำกั 3.  สหกรณ์การเกษตร มะขาม จำกัด  4. สหกรณ์การเกษตร นายายอาม จำกัด  5. สหกรณ์การเกษตร เขาคิชฌกูฏ จำกัด    6.สหกรณ์การเกษตร เมืองขลุง จำกัด 7.สหกรณ์การเกษตร บ้านนาสาร จำกัด

 

"แม็คโคร"จับมือ 7 สหกรณ์ผลิตสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค


เปิดอ่าน