กรมชลเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ-คลองแอ่ง

กรมชลเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ-คลองแอ่ง สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ลุ่มน้ำเมืองตราด

กรมชลประทานเร่งพัฒนาแหล่งน้ำและความมั่นคงด้านน้ำให้ลุ่มน้ำเมืองตราด เตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ-คลองแอ่ง ในพื้นที่ อ.บ่อไร่ ความจุ 57 ล้าน ลบ.ม. และ 38 ล้าน ลบ.ม. ตามลำดับ เพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บจากที่มีอยู่เดิมเกือบเท่าตัว  

 

กรมชลเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ-คลองแอ่ง

               นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมนายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เดินทางสำรวจพื้นที่ห้วยสะตอ อ.บ่อไร่ จ.ตราด และร่วมหารือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนเรื่องการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ ความจุ 57 ล้านลูกบาศก์เมตร

              สมาชิก อบต.หนองบอน และเกษตรกร เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะสภาพปัจจุบันมีทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ต้องดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำคีรีธาร จ.จันทบุรี หรือสูบน้ำย้อนขึ้นจากอ่างเก็บน้ำคลองโสน อ.บ่อไร่ มาช่วยการเพาะปลูก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียน กลับกันมักมีเหตุน้ำท่วมในฤดูฝน ทั้งตัว อ.บ่อไร่ อ.เขาสมิง และ อ.เมืองตราด

               นายเฉลิมเกียรติกล่าวว่า กรมชลประทานศึกษาและออกแบบโครงการนี้มาร่วม 20 ปี รวมทั้งจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) มาแล้ว 2 ครั้ง คาดหมายว่าน่าจะผ่านการพิจารณาจากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมชลประทานจะเร่งสำรวจและออกแบบเร็วขึ้น คาดว่าน่าจะก่อสร้างได้ในปี 2563 เร็วกว่าแผนเดิม 1 ปี และกักเก็บน้ำได้ในปี 2566 ตามนโยบายของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ลงพื้นที่พบปะราษฎรในช่วง ครม.สัญจร จ.จันทบุรี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

              นอกจากนี้ ยังเตรียมการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองแอ่ง ใน อ.บ่อไร่ ความจุ 38 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งผ่านการพิจารณาอีไอแล้ว เหลือแต่การจ่ายชดเชยค่าที่ดินราษฎร

              "ความจุ 2 อ่าง รวมแล้วเกือบ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ใกล้เคียงกับแหล่งน้ำขนาดกลางของ
จ.ตราดที่มีอยู่แล้ว 4 แห่ง เท่ากับเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ลุ่มน้ำเมืองตราดเกือบเท่าตัว"

              ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตอจะส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้ประมาณ 68,000 ไร่ ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำคลองแอ่งส่งน้ำได้ประมาณ 30,000 ไร่ 


เปิดอ่าน