"เกษตร"รุกปราบหนอนหัวดำต่อเนื่อง

"เกษตรฯ"เดินหน้าปราบหนอนหัวดำต่อเนื่องทั้งวิธีธรรมชาติปล่อยแตนเบียนบราคอนแล้ว 140 ล้านตัวควบคู่พ่นสารกำจัดศัตรูพืช 27จว.

            14 มี.ค.61 ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด ประกอบด้วย กิจกรรมการฉีดสารกำจัดหนอนหัวดำเข้าต้นมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า 12 เมตร จำนวน 2,608,034 ต้น พ่นสารกำจัดหนอนหัวดำทางใบมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1,269,100 ต้น และปล่อยแตนเบียนบราคอน 252 ล้านตัว ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่ เมษายน 2560 – มิถุนายน 2561

         "เกษตร"รุกปราบหนอนหัวดำต่อเนื่อง

           โดยกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการฉีดสารเข้าต้นเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560 พบการฟื้นตัวของต้นมะพร้าวดีขึ้นตามลำดับ สามารถให้ผลผลิตได้ตามปกติ และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการพ่นสารทางใบเพื่อกำจัดหนอนหัวดำอย่างต่อเนื่อง
            นายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจดูแลมะพร้าวทุกต้น ทุกระยะการเจริญเติบโต ในการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว โดยเฉพาะหนอนหัวดำ พร้อมส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานคือใช้วิธีธรรมชาติหรือชีววิธีควบคู่กับการใช้สารกำจัดศัตรูพืช โดยปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อกำจัดหนอนหัวดำ และให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ดำเนินการโดยเกษตรกร) ในพื้นที่ระบาดเข้ามามีส่วนร่วมผลิตแตนเบียนบราคอนประกอบกับให้ความรู้แก่ชุมชนในการผลิตแตนเบียนบราคอนได้เอง

         "เกษตร"รุกปราบหนอนหัวดำต่อเนื่อง

            ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบันปล่อยแตนเบียนบราคอนแล้วกว่า 140 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 55 ของเป้าหมาย และจะปล่อยต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายน 2561 ให้ครบตามเป้าหมาย  สำหรับพื้นที่ที่เกิดการระบาดค่อนข้างมากจึงใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชช่วยกำจัดเพื่อตัดวงจรการระบาดคือ ใช้สาร emamectin benzoate 1.92% EC ในอัตรา 30 มิลลิลิตรต่อต้น ฉีดเข้าต้นมะพร้าวแกงสูง 12 เมตรขึ้นไป และใช้สาร flubendiamide 20% WG ในอัตรา 5 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับพ่นทางใบมะพร้าวแกงที่สูงน้อยกว่า 12 เมตร และมะพร้าวอ่อนทุกความสูง ได้แก่ มะพร้าวทำน้ำตาล มะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวกะทิ 
            สำหรับการเตรียมพ่นทางใบในมะพร้าว ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรกระจายสารพ่นทางใบมะพร้าวลงพื้นที่เป้าหมายครบทุกจังหวัดแล้ว รวม 27 จังหวัด โดยจะดำเนินการพ่นตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2561 ตามวิธีการที่ปลอดภัยและถูกต้องต่อไป คือ พ่น 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 15 วัน เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนหัวดำ

         "เกษตร"รุกปราบหนอนหัวดำต่อเนื่อง

            ขอให้เกษตรกรใช้การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีผสมผสาน เช่น การตัดทางใบแล้วนำมาเผาทำลาย การปล่อยศัตรูธรรมชาติ ร่วมกับการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวสูงสุด
 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่