กยท.เปิดบ้านแจงโครงการ 20,000 ล้านบาท

กยท.เปิดบ้านประชุมชี้แจงตอบข้อซักถาม โครงการ 20,000 ล้านบาท ผู้ประกอบกิจการยางแห้ง

          14 ก.พ.61 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า กยท.จะ เปิดประชุม"โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท"เพื่อชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ ชั้น 6 อาคาร 1 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการชี้แจงถึงระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการขอสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบกิจการยางแห้ง เพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องร่วมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ในโครงการนี้ การประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นการพบปะและพูดคุยร่วมกันระหว่างผู้ประกอบกิจการยาง และกยท. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการแปรรูปยาง นำไปสู่การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการใช้ยางพาราภายในประเทศ ตลอดจนการแปรรูปเพื่อการส่งออกในอนาคต


เปิดอ่าน