เกษตรฯทุ่ม7พันล.ต่อยอดโครงการ9101 ทุกจังหวัด

เกษตรฯทุ่ม7พันล.ต่อยอดโครงการ9101 ทุกจังหวัดต้องมี 1 โครงการที่ต่อยอดได้

                 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งข้อมูลโครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี ให้สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว โดยโครงการนี้จะใช้งบประมาณ ปี 2560 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งคืนให้กับสำนักงบประมาณ จำนวน 7,000 ล้านบาท ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ได้หารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อขอนำงบประมาณดังกล่าวออกมา ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน เป้าหมายให้เงินจำนวนนี้ลงสู่รากหญ้า ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศ

            ทั้งนี้การดำเนินการจะเลือกโครงการที่ประสบความสำเร็จในปี 2560 เป็นชุมชนที่มีความพร้อม เข้มแข็ง และมีความยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะนำเงินส่วนที่จะขออนุมัติใหม่ไปช่วยเสริมในด้านการบริหารจัดการและการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คนในชุมชน เพื่อกระจายเงินลงไปในพื้นที่ 77 จังหวัด เช่น การจัดอบรม การจัดสัมมนา เป็นต้น ระยะเวลาดำเนินโครงการเร็วที่สุดจนสิ้นสุดถึงเดือนเม.ย.2561

             “ที่ตัดสินใจนำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี มาพิจารณา เนื่องจากเห็นว่ามีหลายโครงการที่ประสบความสำเร็จ สามารถทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้ จึงอยากนำเงินก้อนนี้ไปต่อยอดโครงการที่มีอยู่ โดยคาดว่าทุกจังหวัดจะต้องมีอย่างน้อย 1 โครงการที่สามารถต่อยอดได้ ส่วนในเรื่องบประมาณ 7,000 ล้านบาท สำนักงบประมาณจะเป็นผู้พิจารณา ก่อนจะนำส่งให้นายสมคิด รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป คาดว่ากลางเดือนม.ค.2561 น่าจะเสร็จสิ้น”  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าว


เปิดอ่าน