กยท.เปิดจุดบริการเกษตรกร-ปชช.ช่วงปีใหม่

กยท.เปิดจุดบริการเกษตรกร-ปชช.ช่วงปีใหม่ ให้ความรู้ด้านการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน ครบวงจร พร้อมแจกเครื่องดื่ม/ผ้าเย็น

         31 ธ.ค. 60 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  มีนโยบายให้ กยท.ระดับจังหวัดที่มีสถานที่ทำการตั้งอยู่ริมถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรคับคั่ง จัดจุดบริการเกษตรกรและประชาชนผู้สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ "เกษตรได้รับ ประชาชนได้รู้ คืนความสุขสู่คนไทย จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเข้าถึงการบริการให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน และการปลูกยางพาราแบบผสมผสานผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดีทัศน์ เป็นต้น

          นอกจากนี้ ยังมีบริการน้ำดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น ให้แก่ผู้ที่สัญจร เพื่อเพิ่มความสดชื่น ระหว่างขับรถ อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่อีกด้วย โดย กยท. ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ทั่วประเทศ จำนวน 16 จุด โดยเน้นเส้นทางหลักที่มีการสัญจรคับคั่ง ระหว่างช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยประชาชนสามารถแวะรับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มกราคม 2561  

 
 


เปิดอ่าน