สหกรณ์ประมงแม่กลอง  คุมเข้ม IUU มุ่งสร้างสินค้าดีถูกหลักสากล

สหกรณ์ประมงแม่กลอง  คุมเข้ม IUU มุ่งสร้างสินค้าดีถูกหลักสากล

                กรมการค้าภายในชูตลาดกลาง หนุนเอื้อปากท้องประชาชน พร้อมสร้างมาตรฐานเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกร ด้านตลาดกลางสหกรณ์ประมงแม่กลอง ศูนย์กระจายสินค้าคุณภาพอาหารทะเลสดใหม่ไร้สารเคมี พร้อมทำงานร่วมแบบบูรณาการเร่งเดินเครื่อง IUU รายงานและควบคุมการทำประมง มั่นใจสินค้าในตลาดกลางถูกกฎหมายตามมาตรฐานสากล

                  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ตลาดกลางมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้ที่มั่นคง พร้อมเป็นที่รองรับเกษตรกรให้มีพื้นที่ทำกินมากขึ้น ด้านผู้บริโภคก็จะมีโอกาสต่อรองหรือประมูลราคาในการซื้อขายได้ เพื่อเกิดการซื้อขายในราคาที่เป็นธรรม ทั้งนี้ทางกรมการค้าภายในยังได้พยายามยกระดับมาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อวงการประมงในประเทศไทยได้การยอมรับในวงกว้างมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงอีกด้วย

               โดยทางกรมการค้าภายในได้สร้างมาตรฐานสินค้าของตลาดกลางโดยอาศัยผลประโยชน์ของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นสำคัญ พร้อมวางกฎระเบียบที่ตลาดกลางต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานและคุณภาพที่จะได้รับ อาทิ ต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการซื้อขายให้เหมาะสมกับสภาพสินค้าเกษตรแต่ละประเภท กรณีตลาดกลางประเภทข้าวและพืชไร่ ต้องมีเครื่องชั่งเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสินค้าได้ นอกจากนี้ยังเปิดกว้างพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในเชิงบูรณาการได้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานสินค้าให้เป็นมาตรฐานสากล รวมไปถึงยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมงให้ดีขึ้น

               นายชินชัย สถิรยากร ที่ปรึกษาสหกรณ์ ตลาดกลางสหกรณ์ประมงแม่กลอง กล่าวว่า ตลาดกลางสหกรณ์ประมงแม่กลองมีการนำเข้าปลาทะเลที่มีความสดใหม่อยู่เสมอ โดยจะเป็นสินค้าที่รับมาจากชาวประมงพาณิชย์ที่เป็นสมาชิกกับทางตลาดเพื่อมอบให้กับผู้ประกอบการหรือแพปลามารับไปจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือผู้ค้ารายใหญ่ นอกจากนี้สินค้าทั้งหมดที่นำมาในตลาดกลางสัตว์น้ำ สหกรณ์ประมงแม่กลองจะไม่มีสินค้าที่ผิดกฎหมายแน่นอน เพราะตลาดได้มุ่งแก้ปัญหา IUU หรือการทำประมงที่ขาดการรายงานและควบคุม จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่มาจากสหกรณ์ประมงแม่กลองมีคุณภาพ อีกทั้งไม่ทำลายธรรมชาติอีกด้วย

              “นอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในได้พยายามส่งเสริมด้านมาตรฐานสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกันทางตลาดก็ได้มีการแก้ปัญหาชาวประมงที่ทำผิดกฎหมายหรือ IUU โดยชาวประมงที่มาเป็นส่วนหนึ่งกับตลาดกลางสหกรณ์ประมงแม่กลองจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ผ่านการตรวจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ15 ข้อจากหน่วยงานกว่า 8 หน่วยงาน แม้กระทั่งเรื่องปัญหาของแรงงานผิดกฎหมายทางตลาดก็ได้พยายามดำเนินการแก้ไขจนปัจจุบันเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย 100% แล้ว ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ซื้อไปจากตลาดกลางสหกรณ์ประมงแม่กลองสะอาดปลอดภัยและถูกกฎหมายอย่างแน่นอน” นายชินชัย กล่าว

                มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตร ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือจะซื้อหาค้าขายสินค้าเกษตรคุณภาพดีในตลาดกลางสินค้าเกษตรดังกล่าวได้ทั่วทุกแห่งของประเทศได้ง่ายๆที่เว็บไซต์ “ตลาดกลางออนไลน์” http://centermarket.dit.go.th

                            .........................................................

 


เปิดอ่าน