ปลดระวางแม่ไก่ 2 ล้านตัว

Egg Board ถกแผนการเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ปี 61 เห็นชอบโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปลดระวางแม่ไก่อายุไม่เกิน 72 สัปดาห์ 2 ล้านตัว

         29 ธ.ค.60 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board)  ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนการเลี้ยงปู่ย่าพันธุ์ไก่ไข่ (G.P.) และพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) ปี 2561 โดยพิจารณาให้มีแผนการเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ปี 2561 คือ 1) ปู่ย่าพันธุ์ (G.P.) จำนวน 5,500 ตัว 2) พ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) จำนวน 550,000 ตัว และ 3) ให้สำรองพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ (P.S.) ไว้ที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 50,000 ตัว              นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในการปลดระวางแม่ไก่อายุไม่เกิน 72 สัปดาห์ จำนวน 2 ล้านตัว แบ่งเป็น 4 เฟส เฟสละ 500,000 ตัว โดยให้ใช้เงินชดเชยจากผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ ทั้งนี้ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หารือผู้ประกอบการรายใหญ่ จำนวน 40 ราย ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2561

         สำหรับสถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ปัจจุบัน มีจำนวนไก่ไข่พันธุ์ ไก่ไข่ และผลผลิตไข่ไก่ ปี 2560 มีแม่ไก่ไข่ยืนกรง จำนวน 55.64 ล้านตัว และมีไข่ไก่ จำนวน 45.10 ล้านฟอง/วัน มีปริมาณการนำไก่ไข่เข้าเลี้ยง ปี 2560 ซึ่งเป็นข้อมูลจากเกษตรกรแจ้งเคลื่อนย้ายไก่ไข่ (Layer) เข้าเลี้ยง ผ่านระบบ E-movement จำนวน 609,246 ตัว มีต้นทุนการผลิตไข่ไก่ เฉลี่ย 2.87 บาท/ฟอง อีกทั้งมีปริมาณการส่งออกไข่ไก่สด ปี 2560 (มกราคม – ตุลาคม) จำนวน 109.69 ล้านฟอง มูลค่า 364.95 ล้านบาท ราคาส่งออกไข่ไก่ เฉลี่ยฟองละ 3.33 บาท มีประเทศคู่ค้าที่สำคัญ คือ ประเทศฮ่องกง ร้อยละ 93 และประเทศอื่น ๆ ร้อยละ 7

 


เปิดอ่าน