รัฐทุ่มงบ6พันล้านหนุนปลูกข้าวโพด

รัฐทุ่มงบ6พันล้านหนุนปลูกข้าวโพด

               นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยหลังประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มี พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวานนี้ (19 มิ.ย.) ว่า ได้หารือกับสมาคมพ่อค้าพืชไร่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ถึงแนวทางการปลูกข้าวโพดหลังนา หรือในพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวที่มีอยู่ 9 ล้านไร่ใน 35 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา 

              ในปีนี้ตั้งเป้าจะให้เปลี่ยนมาปลูกข้าวโพด 3.36 ล้านไร่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สนับสนุนให้ปลูก 2.5 ล้านไร่ แต่มีการเกษตรกรร่วมโครงการและปลูกจริงเพียง 1.4 แสนไร่เท่านั้น ส่วนหนึ่งเพราะเกษตรกรเหล่านี้ไม่ได้รับเงินสนับสนุนเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นจะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 6,000 บาท

              ดังนั้น การสนับสนุนให้ปลูกข้าวโพดหลังนาในปีนี้ กระทรวงเกษตรฯจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความเห็นชอบจ่ายค่าชดเชยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเช่นกัน โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล ในเบื้องต้นประมาณ 6,000 ล้านบาท คาดว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกษตรกรเร่มปลูกได้ตั้งแต่เดือน พ.ย. นี้และสามารถเก็บเกี่ยวได้ในเดือน มี.ค. โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนไร่ละ 2,000 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 15 ไร่ หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ หรือในอัตรา 50% ของต้นทุนการผลิตที่ไร่ละ 4,400 บาทต่อไร่

              อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อโครงการที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับข้อมูลให้ตรงกัน ประกอบด้วย ตัวเลขความต้องการ จากที่สมาคมอาหารสัตว์ระบุไว้ที่ 7.41 ล้านตันหลายฝ่ายังเห็นว่าสูงเกินจริง ตัวเลขผลผลิต ตามที่ระบุ 4.6 ล้านตัน ตัวเลขการนำเข้า 1.24 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าความเป็นจริงที่มีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย ราคาที่รับซื้อ กระทรวงพาณิชย์ประกาศไว้ที่กก.ละ 8 บาท ทุกจุดรับซื้อแต่เกษตรกรแจ้งว่า ที่ไร่นาขายได้กก.ละ 7 บาท

             นอกจากนี้ ผลผลิตที่ได้ 4.6 ล้านตันต่อปีนั้นให้แยกข้าวโพดในพื้นที่ไม่ถูกกฎหมายออกด้วย เนื่องจากตามข้อตกลงที่ประชุมเอกชนจะไม่รับซื้อข้าวโพดที่ผิดกฎหมาย และต้องการข้าวโพดที่ผ่านการรับรองจีเอพี ซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดข้าวโพดแปลงใหญ่ ประชารัฐ และจะใช้เป็นข้ออ้างการนำเข้าข้าวโพดจากเพื่อนบ้านที่ต้องได้จีเอพีเช่นกัน


เปิดอ่าน