เกษตรกรชาวสวนยาง หนุนรัฐบาลเร่งผลักดันนโยบายช้ยางภายในประเทศ

เกษตรกรชาวสวนยาง หนุนรัฐบาลเร่งผลักดันนโยบายช้ยางภายในประเทศ

            วันที่ 15 มิถุนายน 2560 การยางแห่งประเทศไทยจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ ครั้งที่ 8/2560 เพื่อหารือแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
            นายธีระชัย แสนแก้ว ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. กล่าวว่า เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตระหนักถึงสถานการณ์ราคายางพาราที่มีความผันผวนในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหาราคายางพาราร่วงลงอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องส่งผลกระทบต่อราคายางพารา จึงอยากให้มีการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีมูลความจริงให้ได้รับบทลงโทษ
          “ในฐานะตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด 16 จังหวัด เพื่อให้คณะรัฐบาลเร่งรัดนโยบายส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศให้สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใด และส่งผลในระยะยาว เพราะปัจจุบันมีการใช้ยางพาราในประเทศประมาณ 5 แสนกว่าตันต่อปี และทุกวันนี้ หลายๆ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการศึกษาและวิจัยจากสถาบันวิจัยยาง สถาบันการศึกษา ซึ่งมีนักวิจัย และผู้ประกอบการต่างๆ คิดค้น และสร้างขึ้นมา จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมใช้ยางพาราภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำมาทำถนน ที่มีการนำยางพาราผสมกับยางมะตอยเพื่อใช้สร้างถนนภายในประเทศ จะสามารถช่วยส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรขอให้ทุกฝ่ายผลักดันกระบวนการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศให้มีการใช้ยางมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต” นายธีระชัย กล่าว


เปิดอ่าน