จันทบุรี แถลงข่าวการจัดงานมหานครผลไม้ 2017ของดีเมืองจันท์

จันทบุรี แถลงข่าวการจัดงานมหานครผลไม้ 2017 FRUITPITAL FAIRประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์

          วันที่ 16 พ.ค.60 เวลา 13.00 น. จังหวัดจันทบุรีจัดงานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง ปีนี้ ได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3 ถึง 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ชื่องาน “มหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR” เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมหานครผลไม้ของภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง และตราด) หรือศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมทั้งด้านการผลิตและการตลาด และเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้ตลอด Value Chain

           ภายในงาน แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย โซน A : Fruit Shopping ร้านค้าผลไม้แปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และ เครือข่าย OTOP ระหว่างภูมิภาค / โซน B : Fruit Farming ร้านค้าผลไม้สด ( ปลอดภัยและอินทรีย์ ) และ กิจกรรมของสภาเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 10 อำเภอ / โซน C : Fruit Learning ส่วนจัดแสดงเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการเกษตร การค้าผลผลิตทางการเกษตร การอบรมสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ /โซน D : Fruit Loving นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกดี กินดี ใต้ร่มพระบารมี” และ โซน E : Fruit Playing การจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร ร้านค้า สินค้า อุปโภค บริโภค

            นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี สวนผลไม้ที่เปิดให้เที่ยวชมสวนในช่วงเทศกาล การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานฯ จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นและสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างกลไกทางการตลาดไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ. จัดแถลงข่าวในวันอังคารที่16พ.ค.2560..นี้ เวลา13.00น.ณ อบจ.จันทบุรี


เปิดอ่าน