ฝนหลวงฯ ปฏิบัติการยับยั้งลูกเห็บได้ในพื้นที่เกิดพายุฤดูร้อน

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

       นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการ     ฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาว่า จากสภาพอากาศในบริเวณภาคเหนือตอนล่างด้านตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น มีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้หลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยนั้น

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกเห็บ จึงได้สั่งการให้นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อยับยั้งความรุนแรงจากพายุลูกเห็บในวันดังกล่าว โดยใช้เครื่องบินแบบปรับความดัน (Super King Air) หมายเลข 2012 และสารฝนหลวงชนิดซิลเวอร์ไอโอไดด์ (Agl) จำนวนทั้งสิ้น 45 นัด ตั้งแต่เวลา 13.37 – 14.38 น. ซึ่งใช้เวลาปฏิบัติการภารกิจยับยั้งลูกเห็บ 1 ชั่วโมง  1 นาที พบว่า พื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการ ได้แก่ ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ ตำบลลาดแค และตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ และตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ         ไม่มีรายงานการเกิดลูกเห็บในช่วงเวลาปฏิบัติการ

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะยังเฝ้าติดตามสถานการณ์การเกิดพายุฤดูร้อน       และขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณา    ที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วย 

 


เปิดอ่าน