ชลประทานพิษณุโลก ห่วงอ.เนินมะปราง เสี่ยงประสบภาวะภัยแล้ง

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

        นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยว่า ขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีพื้นที่ใดประสบภาวะภัยแล้ง แต่คาดว่าอีก 1 เดือนจากนี้ ก็อาจเริ่มมีบางจุด โดยเฉพาะอำเภอซึ่งตั้งอยู่นอกเขตชลประทาน ประกอบด้วยอ.เนินมะปราง, ชาติตระการ และ บางส่วนของอ.นครไทย โดยเฉพาะอ.เนินมะปราง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำต้นทุน ประกอบกับคลองชมพูซึ่งเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไหลผ่านพื้นที่ดังกล่าว เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าภายในระยะเวลาอีกไม่กี่วันแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่จะแห้งขอด

        นายบรรดิษฐ์เผยต่อว่า เบื้องต้น ชลประทานได้เตรียมแผนบริหารจัดการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไว้แล้ว ทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์พบยอดรวมตัวเลขพื้นที่การเกษตรล่าสุด เกินจากกรอบที่ชลประทานกำหนดไว้ที่ ประมาณ 300,000 ไร่ ถึง 600,000 ไร่ ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมาย 1 เท่าตัว จึงทำให้จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนนี้โครงการชลประทานพิษณุโลก ระบุว่าปัจจัยดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการจัดสรรน้ำด้านการอุปโภค - บริโภค พร้อมยืนยันว่าประชาชนจะมีน้ำกินใช้อย่างพอเพียงจนสิ้นสุดฤดูแล้งแน่นอน อย่างไรก็ตาม นายบรรดิษฐ์ กล่าวต่อว่า สถานการณ์ภัยแล้งในเขตชลประทานของปีนี้ ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมา เพราะ ปริมาณน้ำกักเก็บมีมากกว่าแต่ก็อยากฝากให้ผู้ใช้น้ำทุกคนคำนึงถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมรณรงค์ให้ช่วยกันใช้อย่างประหยัด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


เปิดอ่าน