"มังคุด-ผักกาด"ลดกระหน่ำ60บาท!

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

        สถานการณ์ราคาสินค้าตลาดไท ช่วงสัปดาห์นี้ (24 ก.พ.-3 มี.ค.2560)

        ผลไม้ มังคุดปรับราคาลดลงที่ 30-120 บาท/กก. จาก 70-180 บาท/กก.เนื่องจากมีผลผลิตในภาคใต้เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาปรับลดลง เช่นเดียวกับมะยงชิดที่เริ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้นในสัปดาห์นี้ ปรับราคาลดลงที่ 80-180 บาท/กก. จาก 120 -220 บาท/กก. และทุเรียนหมอนทอง ราคา 50-80 บาท/กก. ส่วนผลไม้ต่างประเทศแนะนำ กีวีฝรั่งเศส 1200 บาท/กล่อง (88ลูก)

"มังคุด-ผักกาด"ลดกระหน่ำ60บาท!

       พืชผัก ผักกาดขาว ปรับราคาลดลงที่ 7-14 บาท/กก. จาก 9-20 บาท/กก. เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตดังกล่าวเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ด้านเห็ดหอมสด ปรับราคาขึ้นที่ 230-240 บาท/กก. จาก 170-180 บาท/กก. เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในแหล่งเพาะปลูกทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายและมีปริมาณเข้าสู่ตลาดลดลง

"มังคุด-ผักกาด"ลดกระหน่ำ60บาท!

       สัตว์น้ำและอาหารทะเล ปลาดุก ปรับราคาลดลงที่ 40-46 บาท/กก. จาก 45-48 บาท/กก. เนื่องจากมีปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้น สวนทางกับกำลังซื้อที่มีลดลง

        เนื้อสัตว์ ไข่เป็ดฟองใหญ่ ปรับราคาลดลงที่ 3.70 บขาท/ฟอง จาก 4 บาท/ฟอง และ หมูเนื้อแดง ราคา 92-100 บาท/กก. ด้านไข่ไก่ราคา 2.00-3.20 บาท/ฟอง

"มังคุด-ผักกาด"ลดกระหน่ำ60บาท!

ตารางราคาสินค้าเปรียบเทียบ

สินค้า

ราคาปัจจุบัน

ราคาเปรียบเทียบ

หมายเหตุ

มังคุด

30-120

70-180

สัปดาห์ก่อน

มะยงชิด

80-180

120-220

สัปดาห์ก่อน

ทุเรียนหมอนทอง

55-80

55-80

สัปดาห์ก่อน

ผักกาดขาว

7-14

9-20

สัปดาห์ก่อน

เห็ดหอมสด

230-240

170-180

สัปดาห์ก่อน

ไข่เป็ดฟองใหญ่

3.70

4

สัปดาห์ก่อน

ปลาดุก

40-46

45-48

สัปดาห์ก่อน

ไข่ไก่(ฟอง)

2.00-3.20

2.00-3.20

สัปดาห์ก่อน

หมูเนื้อแดง

92-100

92-100

สัปดาห์ก่อน

              


เปิดอ่าน