สมุนไพรปราบ"ยุง-แมลง-แมลงวัน"

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

           เรารู้จักใช้พืชสมุนไพรมาแต่โบราณกาล ใช้เป็นอาหาร เชื้อเพลิง เครื่องใช้ในการยังชีพ ที่อยู่อาศัย และเป็นยาป้องกัน บำบัดรักษโรค ทั้วยังช่วยดูดกรองอากาศพิษทำให้อากาศบริสุทธิ์

          วิวัฒนาการของมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดยั้งความคิดและการกระทำ ปัจจุบันจึงมีการนำพืชสมุนไพรหลายชนิดมาสกัดเป็นสารเพื่อใช้ในการป้องกันและปราบศัตรูพืช รวมทั้งไล่ยุง แมลงวัน แมลงต่างๆ ทดแทนการใช้สารเคมีที่มีสารพิษตกค้างก่อให้เกิดมลภาวะ ซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงอย่างได้ผล มีดังนี้

 

สมุนไพรปราบ"ยุง-แมลง-แมลงวัน"

ตะไคร้หอม

          1.ยุง   

                     - กระเพรา ใช้ใบ นำใบมาขยี้ๆจะมีกลิ่นน้ำมันหอมละเหยออกมา วางไว้ใกล้ตัว

                     - ขมิ้น ใช้หัวหรือเหง้าแห้ง 0.5 กรัม ตำแล้วหมักในน้ำ 2 ลิตรหมักไว้ 1 คืนแล้วฉีด

                     - ตะไคร้หอม ใช้ใบและต้น นำมาทุบจะมีกลิ่นน้ำมันหอมละเหยออกมาวางไว้ใกล้ๆตัว

                     -ไพรีทรัม ใช้ดอกบานแห้ง 20-30 ดอก บดเป็นผงละเอียด ละลายในสารบางตัวแล้วฉีด 

 

สมุนไพรปราบ"ยุง-แมลง-แมลงวัน"

สะเดา

          2.แมลงวัน               

                    - น้อยหน่า ใช้เมล็ด ผลดิบ ใบสด หรือเนื้อในเมล็ด ตำละเอียด ผสมน้ำ กรองเอาน้ำใช้ฉีด

                    - สะเดา ใช้ใบแก่หรือเมล็ด 200 กรัม ตำละเอียด ผสมน้ำ 1 ลิตร แช่ไว้ 2 คืน กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

         3.เหา  

สมุนไพรปราบ"ยุง-แมลง-แมลงวัน"

หนอนตายยาก

                    - ยูคาลิปตัส ใช้ใบละเอียด แล้วกรองส่วนของน้ำคั้นผสมน้ำมันพืชในสัดส่วน 1:1 แล้วชโลมเส้นผมเอาไว้ 2 ชั่วโมง แล้วสระล้างออก

                    - หนอนตายยาก ใช้รากตำละเอียด ผสมน้ำมันพืชชโลมผม

                    - น้อยหน่า ใช้เมล็ด ผลดิบ ใบสด หรือเนื้อในเมล็ด ตำละเอียดผสมน้ำ กรอง เอาน้ำชโลมผม

                    - ผักเสี้ยน ใช้เมล็ดผสมน้ำชโลมผม

สมุนไพรปราบ"ยุง-แมลง-แมลงวัน"

ผักเสี้ยน

          4.มอด,ด้วง,ด้วงเต่า                                      

                    - กะเพรา นำใบและกิ่งก้านมาวางคลุมกระสอบข้าวสาร

                    - พริกขี้หนูผลสุก โรยไว้บนข้าวสาร

                    - หางไหล ตัดรากหางไหลแดงยาวประมาณ 2-6 เซนติเมตร จำนวน 500 กรัมทุบแล้วแช่น้ำ 3-4 ปีบ ผสมสบู่ กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

         5.ตั๊กแตนปาทังก้า 

                    - หางไหล ใช้รากหางไหลสับเป็นชิ้นๆ จำนวน 500 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก  

  

สมุนไพรปราบ"ยุง-แมลง-แมลงวัน"

หางไหล   

          6.เพลี้ยตัวอ่อน          

                    - หางไหล ตัดรากหางไหลแดงยาว 2-6 เซนติเมตร 500กรัม ทุบแล้วแช่น้ำ 3-4 ปีบ ผสมสบู่ กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

                    - ยาสูบ ใช้ใบและต้น 1 กก.ผสมน้ำ 2 ลิตร ต้ม 1 ชั่วโมง หรือ แช่น้ำ 1 คืน ผสมด้วยสบู่ 1 ก้อน กรองเอาน้ำยา แล้วผสมน้ำอีก 3 ปีบนำไป ฉีดพ่นแปลงผัก 3-4 ครั้ง/วัน

 - สะเดา ใช้เนื้อในเมล็ดสะเดา 1/2-1 กิโลกรัม บดแช่น้ำ 1 ปีบ ทิ้งไว้ 1 คืนกรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

 - สาบเสือ(ดงช้าง) ใช้ใบ นำใบสดหรือแห้ง 400 กรัม ตำละเอียด ผสมนำ 3 ลิตร ต้มนาน 10 นาที ตั้งไว้ให้เย็น กรองเอาน้ำฉีดพ่นแปลงผัก

 

สมุนไพรปราบ"ยุง-แมลง-แมลงวัน"

สาบเสือ

         7.มดต่างๆ                    

                   - ขมิ้น นำหัวขมิ้นแห้ง 0.5 กรัม ตำแล้วหมักในน้ำ 2 ลิตร หมัก ไว้ 1 คืน แล้วนำไปฉีดพ่น ตามจุดต่างๆจะช่วยแก้ปัญหาได้ดีทีเดียว

           อย่างไรก็ตาม สมุนไพรที่ใช้ไล่แมลงยังมีอีกหลายชนิดหลายตำรับ ทว่า ทุกวิธีทำได้ง่ายๆ เพราะพืชสมุนไพรที่กล่าวอยู่ใกล้ตัวเรามากๆ แถมราคาก็ถูกแสนถูก ขณะที่คุณประโยชน์มากมายมหาศาล ที่สำคัญเป็นพืชสมุนไพรธรรมชาติที่ดึไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราแน่นอน!

           ที่มา : ผศ.ดร.มยุรา สุนย์วีระ : ภูมิปัญญาชาวบ้าน : นิตยสารหมอชาวบ้าน 188 : ธันวาคม 2537

 

 

 

 

 


เปิดอ่าน