ผัก ผลไม้ แห่ปรับลด!ทุกรายการ!!

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

        สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร ตลาดไท (17-24 ก.พ.2560) ปรับลดแทบทุกรายการ

        ผลไม้ สับปะรดปัตตาเวีย ปรับราคาลดลงที่ 25-28 บาท/ลูก จาก 28-30 บาท/ลูก เนื่องจากมีผลผลิตในหลายพื้นที่เข้าสู่ตลาดพร้อมกัน ทำให้ราคาปรับลดลง ด้านมะยงชิดที่เริ่มเข้าสู่ตลาดในสัปดาห์นี้ ราคา 120-220 บาท/กก. ทุเรียนหมอนทอง ราคา 50-80 บาท/กก. ส่วนผลไม้ต่างประเทศแนะนำ ส้มแมนดารินจีน 450 บาท/กล่อง (48-58 ลูก)

 

ผัก ผลไม้ แห่ปรับลด!ทุกรายการ!!

มะยงชิด

       พืชผัก หอมแดง ปรับราคาลดลงที่ 22-25 บาท/กก.จาก 25-30 บาท/กก.เช่นเดียว กับต้นหอม ปรับราคาลดลงที่ 20-30 บาท/กก.จาก 30-40 บาท/กก.เนื่องจากมปริมาณผลผลิตดังกล่าวเข้าสู่ตลาดมากขึ้น 

      สัตว์น้ำและอาหารทะเล ในสัปดาห์นี้ หอยลาย ปรับราคาลดลง ที่ 50-55 บาท/กก.จาก 60-65 บาท/กก. เช่นเดียวกับปลาตะเพียน ปรับราคาลดลงที่ 35-53 บาท/กก.จาก 38-55 บาท/กก.เนื่องจากมีปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ประกอบกับกำลังซื้อในช่วงนี้ที่มีลดลง

      เนื้อสัตว์ หมูเนื้อแดง ราคา 92-100 บาท/กก.ด้านไข่ไก่ราคา 2.00-3.30 บาท/ฟอง

 

ผัก ผลไม้ แห่ปรับลด!ทุกรายการ!!

หอยลาย-ปลาตะเพียน

ราคาสินค้าเปรียบเทียบ

สินค้า

ราคาปัจจุบัน

ราคาเปรียบเทียบ

หมายเหตุ

สับปะรดปัตตาเวีย(ลูก)

25-28

28-30

สัปดาห์ก่อน

มะยงชิด

120-220

-

เริ่มเข้าสู่ตลาด

ทุเรียนหมอนทอง

55-80

55-130

สัปดาห์ก่อน

หอมแดง

22-25

25-30

สัปดาห์ก่อน

ต้นหอม

20-30

30-40

สัปดาห์ก่อน

หอยลาย

50-55

60-65

สัปดาห์ก่อน

ปลาตะเพียน

35-53

38-55

สัปดาห์ก่อน

ไข่ไก่(ฟอง)

2.00-3.20

2.00-3.30

สัปดาห์ก่อน

หมูเนื้อแดง

92-100

92-100

สัปดาห์ก่อน

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

                                                                                                                                      


เปิดอ่าน