"มะม่วง-ทุเรียน"ลด!/กระเทียมวูบ70บาท/กก.!

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

           สถานการณ์ราคาสินค้าตลาดไท ช่วงสัปดาห์นี้ (10-17 ก.พ. 2560) มีทั้งปรับราคาขึ้นและปรับราคาลดลงดังนี้

          ผลไม้ มะม่วงน้ำดอกไม้สุก ปรับราคาลดลงที่ 20-35 บาท/กก. จาก 35-45 บาท/กก.เนื่องจากผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สุกในหลายพื้นที่เข้าสู่ตลาดพร้อมกัน ทำให้ราคาปรับลดลง ด้าน มะปรางหวานที่เริ่มเข้าสู่ตลาดในสัปดาห์นี้ ราคา 180-200 บาท/กก. และทุเรียนหมอนทอง ราคา 50-130 บาท/กก. ส่วนผลไม้ต่างประเทศ แนะนำ สาลี่หอมจีน 160-530 บาท/กล่อง (2-10 กก.)

 

"มะม่วง-ทุเรียน"ลด!/กระเทียมวูบ70บาท/กก.!

 

          พืชผัก กระเทียมไทยปรับราคาลดลงที่ 110-140  บาท/กก. จาก 180-205 บาท/กก.เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตชุดใหม่เริ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ด้านมะนาว ปรับราคาขึ้นที่ 60-100 บาท/ร้อยลูก จาก 30-87 บาท/ร้อยลูก เนื่องจากในพื้นที่เพาะปลูกเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก

          สัตว์น้ำ ปลาไน ปรับราคาขึ้นที่ 40-45 บาท/กก. จาก 35-38 บาท/กก. เนื่องจากมีปริมาณเข้าสู่ตลาดลดลง

          เนื้อสัตว์ ราคาเนื้อหมูสันในปรับราคาลดลงที่106-120 บาท/กก. จาก 113-123 บาท/กก.เช่นเดียวกับหมูเนื้อแดง ปรับราคาลดงที่ 92-100 บาท/กก. จาก 98-100 บาท/กก.  ด้านไข่ไก่ราคา 2.00-3.30 บาท/ฟอง

 

"มะม่วง-ทุเรียน"ลด!/กระเทียมวูบ70บาท/กก.!

 

ตารางราคาสินค้าเปรียบเทียบ

สินค้า

ราคาปัจจุบัน

ราคาเปรียบเทียบ

หมายเหตุ

มะม่วงน้ำดอกไม้สุก

20-35

30-45

สัปดาห์ก่อน

มะปรางหวาน

180-200

-

เริ่มเข้าสู่ตลาด

ทุเรียนหมอนทอง

50-130

55-130

สัปดาห์ก่อน

กระเทียมไทย

110-140

180-205

สัปดาห์ก่อน

มะนาว(ร้อยละ)

60-100

30-87

สัปดาห์ก่อน

หมูสันใน

106-120

113-125

สัปดาห์ก่อน

ปลาไน

40-45

35-38

สัปดาห์ก่อน

ไข่ไก่(ฟอง)

2.00-3.30

2.40-3.50

สัปดาห์ก่อน

หมูเนื้อแดง

92-100

98-100

สัปดาห์ก่อน

 


เปิดอ่าน