สินค้าเกษตรปรับลด! ไข่ไก่40สต.!

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

          สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรตลาดไท สัปดาห์นี้ (3-10 ก.พ.2560) มีทั้งปรับราคาขึ้นและปรับราคาลดลง

         ผลไม้ มะม่วงฟ้าลั่น ปรับราคาลดลงที่ 14-20 บาท/กก.จาก 16-25 บาท/กก.เช่นเดียวกับ มะพร้าวอ่อน ปรับราคาลดลงที่ 320-360 บาท/ถุง จาก 360-400 บาท/ถุง เนื่องจากเริ่มมีปริมาณผลผลิตของสินค้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้น และทุเรียนหมอนทอง ราคา 70-130 บาท/กก. ส่วนผลไม้ต่างประเทศ แนะนำ ลูกทับทิมอินเดีย 600-650 บาท/กล่อง (12-16 ลูก)

 

สินค้าเกษตรปรับลด! ไข่ไก่40สต.!

 

         พืชผัก ผักชี ปรับราคาลดลงที่ 30-40  บาท/กก. จาก 60-80 บาท/กก. เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกมีความเหมาะสมทำให้ผลผลิตดังกล่าวไม่ได้รับความเสียหายและมีปริมาณเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ด้านแตงกวากลาง ปรับราคาขึ้นที่ 10-12 บาท/กก. จาก 5-8 บาท/กก. เนื่องจากในพื้นที่เพาะปลูกเริ่มมีปริมาณน้ำไม่พอเพียงทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง

        สัตว์น้ำ ปลาแดงตัวใหญ่ ปรับราคาขึ้นที่ 400-420 บาท/กก. จาก 380-400 บาท/กก. เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง ด้าน ปลาดุกปรับราคาลดลงที่ 40-45 บาท/กก. จาก 42-45 บาท/กก.เนื่องจากบ่อเลี้ยงปลาดุกในหลายพื้นที่นำสินค้าเข้าสู่ตลาดพร้อนกันในช่วงนี้

       เนื้อสัตว์ ราคาเนื้อหมูยังทรงตัว ด้านไข่ไก่ราคา 2.00-3.40 บาท/ฟอง

 

สินค้าเกษตรปรับลด! ไข่ไก่40สต.!

 

ตารางราคาสินค้าเปรียบเทียบ

สินค้า

ราคาปัจจุบัน

ราคาเปรียบเทียบ

หมายเหตุ

มะม่วงฟ้าลั่น

14-20

16-25

เริ่มเข้าสู่ตลาด

มะพร้าวอ่อน(ถุง)

320-360

360-400

สัปดาห์ก่อน

ทุเรียนหมอนทอง

55-130

70-130

สัปดาห์ก่อน

ผักชี

30-40

60-80

สัปดาห์ก่อน

แตงกวากลาง

10-12

5-8

สัปดาห์ก่อน

ปลาแดงตัวใหญ่

400-420

380-400

สัปดาห์ก่อน

ปลาดุก

40-45

42-48

สัปดาห์ก่อน

ไข่ไก่(ฟอง)

2.00-3.40

2.40-3.50

สัปดาห์ก่อน

หมูเนื้อแดง

98-100

98-100

สัปดาห์ก่อน

 

 


เปิดอ่าน