กยท.เร่งช่วยชาวสวนยางภาคใต้

กยท., ชาวสวนยางภาคใต้, เร่ง, ช่วย, ชาว, สวนยาง, ภาคใต้

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

         กยท.เร่งช่วยชาวสวนยางภาคใต้

          เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม และ บ้านชะเมา ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  โดยมอบถุงยังชีพ รวม 1,000 ถุง ข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้อุปโภค รวมถึงเสบียงอาหารสัตว์ จำนวน 4 คันรถ ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัย หลังจากนั้น ได้ร่วมเดินทางไปที่ ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำท่วม ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบผันน้ำเลี่ยงเมืองในพื้นที่ด้วย สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางหลังน้ำลดสู่ภาวะปกติแล้ว กยท. จะเข้าไปประเมินความเสียหายของพื้นที่สวนยางที่ถูกน้ำท่วมเพื่อเตรียมการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) ของ พ.ร.บ. กยท. ต่อไป คาดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้

 
 


เปิดอ่าน