ยืนยัน!2เขื่อนประจวบฯแข็งแรง!

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

          อธิบดีกรมชลประทานสั่งการเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ และอ่างเก็บน้ำคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใกล้ชิด ยืนยันตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรง

 

ยืนยัน!2เขื่อนประจวบฯแข็งแรง!


          นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบและอ่างเก็บน้ำคลองลอยเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างในลำน้ำสาขาของคลองบางสะพานใหญ่ ในพื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) และเมื่อก่อสร้างเสร็จได้ถ่ายโอนให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรแต่ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 8-9 มกราคม 2560 มีฝนตกหนักมากในเขตอำเภอบางสะพาน มีปริมาณฝนสะสมวัดได้รวม304.6มิลลิเมตร และยังตกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

          ทำให้มีปริมาณน้ำมากเกินกว่าที่ลำน้ำและอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งจะรับไว้ได้ โดยที่เขื่อนโป่งสามสิบซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำชลประทานขนาดเล็ก ความจุเพียง 860,000 ลูกบาศก์เมตร และเขื่อนคลองลอย ความจุเพียง 260,000 ลูกบาศก์เมตร เท่านั้นทำให้ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือเกินระดับเก็บกักและไหลล้นออกทางระบายน้ำล้น(Spillway)ลงสู่พื้นที่ด้านท้ายอ่างฯเป็นปริมาณมาก และมีบางส่วนไหลล้นสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ

 

ยืนยัน!2เขื่อนประจวบฯแข็งแรง!

 

          กรมชลประทานก็ได้ให้สำนักงานชลประทานที่ 14 ติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้ออกประกาศแจ้งให้จังหวัดแจ้งเตือนสถานการณ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่อง

          จากการรายงานของเจ้าหน้าที่ขอยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับปริมาณน้ำที่มากกว่าปกติได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดตัวเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรง โดยขณะนี้ (10 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ) ระดับน้ำของอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบได้ลดระดับลงต่ำกว่าระดับสันทำนบอยู่ประมาณ 1 เมตร ซึ่งถือว่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

          วันเดียวกัน นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำยางชุมฯ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่ ทำให้มีน้ำไหลลงอ่างฯจนเต็มความจุที่ระดับเก็บกักน้ำ41 ล้าน ลบ.ม. และยังมีน้ำไหลลงอ่างฯอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลล้นทางระบายน้ำล้น(Spillway)สูงประมาณ 1เมตร ซึ่งปริมาณน้ำที่ล้นจะไม่ส่งผลต่อความมั่นคงของตัวเขื่อนแต่อย่างใด

 

ยืนยัน!2เขื่อนประจวบฯแข็งแรง!

 

           ทั้งนี้ ปริมาณน้ำส่วนเกินบางส่วนที่ไหลลงอ่างฯ จะไหลล้นออกทางระบายน้ำล้น และบางส่วนจะถูกหน่วงชะลอไว้ในอ่างฯ ไม่ให้ไหลลงไปสร้างความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่ตอนล่างได้เป็นอย่างดี ซึ่งอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดต่อไปแล้ว


เปิดอ่าน