เร่งพัฒนาระบบสอบย้อนสัตว์น้ำ!

ระบบตรวจสอบย้อนกลับ, เร่งพัฒนา, แก้ปัญหาประมงอาเซียน, โต๊ะข่าวเกษตรทำกิน, คมชัดลึก, เร่ง, พัฒนา, ระบบ, สอบ, ย้อน, สัตว์น้ำ

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

            อสป.ร่วมกับศูนย์ฯประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงนาม MOU เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ แก้ปัญหาประมงไอยูยูภูมิภาค

            ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำโปรแกรม FMO e-MCPD ที่อสป.ได้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาให้เป็นโปรแกรม e-Catch Document ภายใต้โครงการ ASEAN Catch Document Scheme ที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับผิดชอบอยู่ โดยจะนำระบบนี้ไปใช้ปฎิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

เร่งพัฒนาระบบสอบย้อนสัตว์น้ำ!เร่งพัฒนาระบบสอบย้อนสัตว์น้ำ!

 

           โดยมุ่งหวังให้ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญของโลกร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ปัญหาทำประมงไอยูยู และจะทำให้แหล่งทรัพยากรประมงของอาเซียนมีความสมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีนายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามครั้งนี้

           องค์การสะพานปลาเล็งเห็นว่าการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง และรายงานผลด้วยความรวดเร็ว จึงได้พัฒนาโปรแกรม FMO e- MCPD Application ขึ้นมา เพื่อนำมาใช้งานในการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง และมุ่งหวังนำข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่าผลตอบแทนสูงสุดของการทำประมง (MSY) ของประเทศไทยได้ในอนาคต

 

เร่งพัฒนาระบบสอบย้อนสัตว์น้ำ!

 

           ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะนำไปสู่การแก้ปัญหาทำประมงไอยูยูภูมิภาค ซึ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ำของภูมิภาค อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านอื่นของการประมงในภูมิภาคต่อไป


เปิดอ่าน