20รง.ไก่สดแช่แข็งเฮ ส่งออกเพิ่ม!

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

             สิงคโปร์ไฟเขียวโรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งไทยส่งออกเพิ่มอีก20 แห่งคาดปี 60 นี้ บุกแดนสิงโตทะเลเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัน มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท

             พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานอาหาร เกษตรและสัตวแพทย์สิงคโปร์ Agri-Food and Veterinary Authority หรือ AVA ขณะนี้ได้ประกาศรับรองอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ได้เพิ่มเติมอีก 20 โรงงาน ซึ่งเป็นผลสำเร็จตามที่ได้หารือระดับทวิภาคีกับทางการสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 38 ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเร่งรัดให้หน่วยงาน AVA ประกาศรับรองรายชื่อโรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งจากประเทศไทยเพิ่มเติม

 

20รง.ไก่สดแช่แข็งเฮ ส่งออกเพิ่ม!

 

             “ตั้งแต่ปี 2547 ประเทศไทยส่งออกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกไปยังประเทศสิงคโปร์เท่านั้น ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ได้เจรจาและเชิญหน่วยงาน AVA ประเทศสิงคโปร์เดินทางมาตรวจรับรองโรงงานผลิตเนื้อไก่สดแช่แข็งของไทยและช่วงปลายปี 2555 หน่วยงาน AVA ได้อนุญาตให้ประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศสิงคโปร์ได้ปัจจุบันประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งไปยังประเทศสิงคโปร์ได้เพียง 2 โรงงาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงาน AVA” พลเอกฉัตรชัย กล่าว

            อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 คาดว่าจะมียอดการส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็งจากไทยไปยังประเทศสิงคโปร์ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกจำนวนไม่ต่ำกว่า 5,000 ตัน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท จากเดิมที่ในปัจจุบันไทยสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังประเทศสิงคโปร์ได้ราว 16,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,340 ล้านบาท (ปี 2559) สินค้าปศุสัตว์ที่ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ได้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูปปรุงสุก 95%, เนื้อไก่สดดิบแช่เย็นแช่แข็ง 3% และผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูปปรุงสุกและผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูป 2%

 

20รง.ไก่สดแช่แข็งเฮ ส่งออกเพิ่ม!

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

 

           ด้าน นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ได้ร่วมกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกได้พัฒนาและสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของไทย โดยพัฒนาระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระบบการป้องกันควบคุมโรค และระบบการตรวจสอบสืบย้อนกลับได้จนถึงระดับฟาร์มจนมีมาตรฐานระดับโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจากบราซิล และสหรัฐอเมริกา และได้รับความเชื่อมั่นจากหลายๆระเทศอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่ดิบสดแช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุกของไทยส่งออกไปสู่ตลาดโลกได้ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป อาเซียน สาธารณรัฐเกาหลี และล่าสุดประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

 

20รง.ไก่สดแช่แข็งเฮ ส่งออกเพิ่ม!

 

           สำหรับข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในปี 2559 พบว่า ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกมากกว่า 720,000 ตัน มูลค่ากว่า 92,000 ล้านบาท ซึ่งปริมาณการส่งออกเพิ่มสูงขึ้นกว่า 7% เมื่อเทียบกับปี 2558 และคาดการณ์ว่าปี 2560 ประเทศไทยจะมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกกว่า 750,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 96,000 ล้านบาท


เปิดอ่าน