"ว่านพญากาสัก" รักษากามโรค

"ว่านพญากาสัก" รักษากามโรค

 

            นักเล่นต้นไม้ในอดีต มักจะนิยมเรื่องของความเป็นมงคล โดยเฉพาะว่าน หนึ่งนั้นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อย่าง "พญากาสัก" ที่นักเล่นต้นไม่เชื่อว่าเป็นเครื่องรางที่ให้คุณด้านอยู่ยงคงกระพันโดยก่อนจะมีการสักยันต์ด้วยน้ำมัน รับประทานหัว "ว่านพญากาสัก" ขณะที่กำลังสัก ด้วยเชื่อว่าอานุภาพของว่านจะปลุกให้อักขระนั้นขลัง คงกระพัน

 

"ว่านพญากาสัก" รักษากามโรค

 

           ปัจจุบันก็ยังนิยมอยู่ บางคนจะนำพกติดตัว เพื่อให้คุ้มครองภัยอันตรายจากศาสตร์วุธทั้งปวงได้ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นสมุนไพรด้วย ใช้หัว รักษากามโรค ฝี และแผล เป็นต้น

           เป็นไม้พุ่ม มีหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน เมื่อต้นยังเล็กจะมีแต่รากฝอยและจะเจริญเติบโตเป็นหัว คล้ายหัวมันสำปะหลัง และงอกเป็นลำต้น เปลือกต้นสีออกแดงเรื่อๆ

           ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับตามกิ่ง รูปทรงรีสีเขียว โคนใบสอบ ปลายใบแหลมมีติ่งเล็กน้อย ดูผิวเผินคล้ายใบสัก แต่ขอบใบหยักนิดๆ มีเส้นแขนงใบ 8-16 คู่

 

"ว่านพญากาสัก" รักษากามโรค

 

           ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด แต่ละช่อมีดอกขนาดเล็ก ออกเป็นกลุ่มจำนวนมาก เวลาบานสีขาวมี 5 กลีบ

           ผล ทรงกลม ออกเป็นพวงจำนวนมาก

           ขยายพันธุ์ โดยใช้หัวปลูกลงในดิน ชอบดินร่วน ความชื้นและแสงแดดปานกลาง

...............


เปิดอ่าน