กรมหมอดินลงพื้นที่แจกพด.6บำบัดน้ำเสียในพื้นที่การเกษตร

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

         กรมหมอดินลงพื้นที่แจกพด.6บำบัดน้ำเสียในพื้นที่การเกษตร

         ช่วงสายวันนี้(1 พ.ย.) นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณอ.เสนา จ.อยุธยา พร้อมวางแนวทางการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูพื้นที่นาข้าวให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งยังได้มอบเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ สารเร่งซุเปอร์พด.6 เพื่อทำสารบำบัดน้ำเสีย น้ำเน่าเหม็น และเพื่อช่วยย่อยสลายวัชพืชให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับเกษตรกรที่พบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จำนวน 15 รายอีกด้วย

กรมหมอดินลงพื้นที่แจกพด.6บำบัดน้ำเสียในพื้นที่การเกษตร

           นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยาว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวนาที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงหน้าฝนนี้ ทางกรมพัฒนาที่ดินจึงได้วางแนวทางในการช่วยฟื้นฟูพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในอ.เสนา โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินรวมถึงกลุ่มเครือข่ายหมอดินอาสาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในจังหวัดอยุธยา เพื่อสอบถามถึงความต้องการของพี่น้องเกษตรกร และหลังจากน้ำลดแล้วนั้น กรมพัฒนาที่ดินได้วางแผนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น ซึ่งเกิดจากเศษวัชพืชที่เน่าขณะที่น้ำท่วมขัง โดยการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยีชีวภาพสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เพื่อทำสารบำบัดน้ำเสีย นอกจากนั้น กรมพัฒนาที่ดินยังส่งเสริมให้เกษตรกรใช้สารเร่งซุปเปอร์พด.2 ในการฉีดพ่นหลังน้ำลด เพื่อเป็นการย่อยสลายเศษวัชพืชให้เร็วขึ้น


เปิดอ่าน