royal coronation
วันที่ 17 กันยายน 2562
วรรณกรรม/เรื่องสั้น

..ดีกว่า-แย่กว่า ?...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 - 00:00 น.
วรรณกรรม,เรื่องสั้น,ทำเนียบราษฎร,นายทิวา,ดีกว่า-แย่กว่า
Shares :

..ดีกว่า-แย่กว่า ?... คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา

 

 

๏ นั่นก็แย่นี่ก็แย่โน่นก็แย่                      มันต้องใช่แน่แน่แย่ฉิบหาย
ยิ่งดูยิ่งแย่ไม่รู้คลาย                            แย่ทุกความหมายใช้เปรียบเปรย

 

๏ คำพระท่านว่าให้รู้เปรียบ                   หยิบเอามาเทียบไม่เชือนเฉย
ที่ว่าแย่แค่เปรียบเหมือนอย่างเคย           เทียบเพื่อจะเผยระหว่างกัน

 

 

๏ เอาของใหม่ไปเทียบเปรียบของเก่า     มันก็อยู่ที่เราจะเลือกสรร
ใหม่แย่กว่าเก่าทุกสิ่งอัน                      หรือไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป

 

๏ หรือว่าอยู่ที่เราจะเลือกเปรียบ             เลือกสิ่งจะเทียบเก่ากับใหม่
สิ่งที่เราเลือกรู้แก่ใจ                            ดีกว่าหรือไม่อยู่ที่เรา

 

๏ ถ้าคำตอบของเราไม่เอาใหม่              เก่าย่อมดีกว่าใช่ใจเลือกเก่า
เปรียบกันอีกกี่ครั้งก็ไม่เอา                    ใหม่ไม่ดีกว่าเขาใหม่ไม่ดี

 

๏ ถ้าคำตอบของเราเก่าไม่สน               ใหม่ย่อมใช่แต่ต้นตามวิถี
เปรียบกันอีกกี่ครั้งคำตอบมี                  เก่าย่อมถูกป้ายสีสิ้นดีงาม

 

๏ ทั้งหมดอยู่ที่เราจะเลือกเปรียบ            หยิบอะไรมาเทียบตั้งคำถาม
เพื่อจะค้นคำตอบค้นนิยาม                    ความหมายหมายความตามใจเรา

 

๏ นั่นก็แย่นี่ก็แย่โน่นก็แย่                      ที่ว่าใช่แน่แน่แค่ของเขา
ดีกว่า-แย่กว่าสมมุติเอา                       ใหม่เปรียบเทียบเก่าเราสมมุติ !.

 

..........................................................

 

 


(หมายเหตุ  ..ดีกว่า-แย่กว่า ?...   คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์  คมชัดลึก  ฉบับวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562)
 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ