royal coronation
วันที่ 18 สิงหาคม 2562
วรรณกรรม/เรื่องสั้น

สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย คว้ารางวัล 'ศรีบูรพา' คนล่าสุด!

วันที่ 6 เมษายน 2562 - 00:00 น.
ชานชาลานักเขียน,วรรณกรรม,เรื่องสั้น,สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย,รางวัลศรีบูรพา
Shares :
เปิดอ่าน 764 ครั้ง

คอลัมน์...  ชานชาลานักเขียน   โดย...  วรรณฤกษ์ 

 

 

          00 ขอแสดงความยินดีกับ สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ในโอกาสคว้ารางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2562 ในคำประกาศ ‘เชิดชูเกียรติ’ จาก กองทุนศรีบูรพา ระบุว่า สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย เป็น ศิลปิน นักคิด นักอุดมคติ และนักเขียน ที่สร้างสรรค์งานมา นานกว่า 40 ปี เขาใช้งานศิลปะตามแขนงที่เขาถนัดได้อย่างสอดคล้องกับความคิดและอุดมคติที่มี ในแนวทางเดียวกับกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา” นั่นคือ เขาทำเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิต!...

 

 

          00 สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย เกิดที่ 8 พฤษภาคม 2497 เขาร่วมกับเพื่อนก่อตั้งกลุ่ม “แนวประสานศิลปกรรม” ทำกิจกรรมทางสังคมนับแต่กรณีเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จนกระทั่งภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เขาได้เดินทางเข้าป่าเพื่อร่วมกับ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แล้วคืนเมืองตามนโยบาย 66/2523 เมื่อปลายปี 2525 เริ่มด้วยการเป็น ประธานกลุ่มสื่อประชาธิปไตย ต่อมาปี 2536 เป็นกรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไชยวนา ในปีเดียวกันนี้เขารับตำแหน่ง ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ และทำงานต่อเนื่องจนถึงปี 2559 เป็นเวลากว่า 20 ปี ก่อนจะลาออกจากสถาบันปรีดีฯ หันมาสร้างสรรค์งานศิลปะ “เพื่อคนอื่น” อย่างสม่ำเสมอจวบจนปัจจุบัน...


          00 อาจกล่าวได้ว่า“สินธุ์สวัสดิ์” การบริหารงานหรือกิจกรรมใดๆ ไม่ว่าในนามส่วนตัวหรือองค์กร ล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และ เพื่อความเป็นธรรมในสังคม เขาเป็นผู้ผลักดันงานเพื่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพต่อเนื่องยาวนาน เป็นผู้อุทิศตน และ หยัดยืนเพื่อส่วนรวมไม่เคยเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเสี่ยงชีวิตในสถานการณ์บ้านเมืองหลายครั้ง มีชีวิตพอเพียงและมีอุดมการณ์ “เพื่อคนอื่น” เป็นศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะหลายแขนง แสดงงานด้านศิลปกรรมมากกว่า 20 ครั้ง การแสดงสด 7 ครั้ง ตลอดจน งานวรรณศิลป์ ที่ประณีตงดงามกับผลงานรวมเล่ม เกือบ 10 เล่ม ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายสำคัญคือ เสรีภาพ ภราดรภาพ และ ความเสมอภาค ของมวลมนุษยชาติ! พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้น ในงานวันนักเขียน 26 พฤษภาคม 2562 (ที่เลื่อนจาก 5 พ.ค.) ณ หอศิลป กทม. แยกปทุมวัน คารวะยินดีครับ...
          00 สำหรับผู้ได้รับ รางวัลศรีบูรพา ที่ผ่านมาทั้งหมด มีดังนี้... พ.ศ.2531 ศักดิชัย บำรุงพงศ์ (เสนีย์ เสาวพงศ์) พ.ศ.2533 อำพัน ไชยวรศิลป์ (อ.ไชยวรศิลป์) พ.ศ.2534 นิลวรรณ ปิ่นทอง พ.ศ.2535 อาจินต์ ปัญจพรรค์ พ.ศ.2536 สุจิตต์ วงษ์เทศ พ.ศ.2537 สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (ส.ศิวรักษ์) พ.ศ.2538 กรุณา กุศลาสัย พ.ศ.2539 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พ.ศ.2540 สุชาติ สวัสดิ์ศรี พ.ศ.2541 วิทยากร เชียงกูล พ.ศ.2542 สุภัทร สวัสดิรักษ์ พ.ศ.2543 สมชัย กตัญญุตานนท์ (ชัย ราชวัตร) พ.ศ.2544 เสถียร จันทิมาธร พ.ศ.2545 นิธิ เอียวศรีวงศ์ พ.ศ.2546 ธีรยุทธ บุญมี กับเสกสรรค์ ประเสริฐกุล พ.ศ.2547 สมบูรณ์ วรพงษ์...


          00 ครั้นขึ้นปี พ.ศ.2548 มีการจัดงานเฉลิมฉลอง “100 ปี ศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)” เนื่องในโอกาส “ศรีบูรพา” ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจาก องค์การยูเนสโก ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก จึงมอบรางวัลพิเศษ ‘เกียรติคุณ 100 ปี ศรีบูรพา’ แก่ผู้สมควรได้รับรางวัลจาก 3 สาขา ดังนี้ สาขานักคิด-นักเขียน สุวัฒน์ วรดิลก (รพีพร) สาขานักหนังสือพิมพ์ ขรรค์ชัย บุนปาน และสาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ เสน่ห์ จามริก ปีถัดมาเข้าสู่รางวัลประจำปีตามปกติ พ.ศ.2549 สุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) พ.ศ.2550 วัฒน์ วรรลยางกูร...


          00 พ.ศ.2551 สุทธิชัย หยุ่น พ.ศ.2552 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ พ.ศ.2553 พระไพศาล วิสาโล พ.ศ.2554 วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ พ.ศ.2555 ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ พ.ศ.2556 ธีรภาพ โลหิตกุล พ.ศ.2557 วรรณา สวัสดิ์ศรี (ศรีดาวเรือง) พ.ศ.2558 มอบรางวัล “ศรีบูรพาเกียรติยศ” ในวาระ 110 ปี ชาตกาล ‘ศรีบูรพา’ แก่ อาจิณ จันทรัมพร กับ ช่วย พูลเพิ่ม พ.ศ.2559 มอบรางวัล "ศรีบูรพาเกียรติยศ" ในวาระ 111 ปีชาตกาลฯ แก่ เชิด ทรงศรี พ.ศ.2560 มอบรางวัลแก่ผู้แปลผลงานของ ‘ศรีบูรพา’ เป็นภาษาต่างประเทศ 2 ราย ดร.เดวิด สไมท์ แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน กับ ศ.หลวนเหวินหัว อดีตอาจารย์สอนภาษาจีน ม.ธรรมศาสตร์ ถัดมา พ.ศ.2561 ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ และ พ.ศ.2562 สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย...


          00 ไปดูข่าวอื่นบ้าง..เดิมที สำนักพิมพ์นาคร ของ เจน สงสมพันธุ์ มีงานวรรณกรรม รางวัลซีไรต์ 3 เล่มหลัก อยู่แล้วและล้วนเป็น ‘รวมเรื่องสั้น’ ซึ่งพิมพ์ซ้ำสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ก่อกองทราย” ของ ไพฑูรย์ ธัญญา (ศิลปินแห่งชาติ) พิมพ์อย่างน้อย 44 ครั้ง! ถัดมา “แผ่นดินอื่น” ของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ ตามด้วย “เราหลงลืมอะไรบางอย่าง” ของ วัชระ สัจจะสารสิน จากนั้นก็พิมพ์รวมบทกวีรางวัลซีไรต์ชุด “นครคนนอก” ของ พลัง เพียงพิรุฬห์ จนปีนี้รวมบทกวีรางวัลซีไรต์ “แม่น้ำรำลึก” ของ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ที่ขาดช่วงไปนาน “นายหัวเจน” จึงขออนุญาตจากสำนักพิมพ์เก่ามาจัดพิมพ์ (ครั้งที่ 15) ในนาม ‘นาคร’ ด้วยรูปโฉมใหม่ไฉไลกว่าเดิม...


          00 แน่นอนว่า “แม่น้ำรำลึก” กวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์เล่มนี้ยังคงทรงพลัง สร้างแรงสะเทือนใจ “แม่น้ำด้านใน” ของผู้อ่านไม่เสื่อมคลาย พร้อมกันนี้ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ก็ออกกวีนิพนธ์ชุดใหม่ (ไร้ฉันทลักษณ์) อีกเล่มชื่อว่า “นั่งเขียนบทกวีในสวนของมาร์ก ชากาล” โดยสำนักพิมพ์ ในดวงใจ ขณะที่ โชคชัย บัณฑิต’ เพื่อนกวีซีไรต์จากกวีนิพนธ์ “บ้านเก่า” ก็มีผลงาน กวีนิพนธ์เล่มใหม่ เช่นกัน! ชื่อชุด “ใต้เมฆต่างเมือง” เรื่องฝีไม้ลายมือไม่ต้องห่วง การันตีได้! “ใต้เมฆต่างเมือง” ของ โชคชัย บัณฑิต’ นี่ก็พิมพ์โดย ‘นาคร’ ครับ ทุกเล่มที่กล่าวมามีจำหน่ายราคาพิเศษตามบูธต่างๆ และที่บูธ นาคร-ผจญภัย O06 Zone C1 ในงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 มีถึง วันอาทิตย์ 7 เมษายน นี้แล้วนะครับ อย่ารอช้า!...


          00 มาแล้ว! ค่ายสารคดี ครั้งที่ 15 สู่การสร้างสรรค์สังคม นิตยสาร ‘สารคดี’ กำลังเปิดรับสมัคร นักสร้างสรรค์งานเขียนและภาพถ่าย สู่การเป็นนักสารคดีมืออาชีพ เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับ กูรูในวงการสารคดี เข้มข้นทั้ง ภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ ภาคสนาม เรียนรู้จากตัวจริงด้านสารคดี ที่นำโดย สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ บรรณาธิการบริหาร ‘สารคดี’ เจ้าของ รางวัลคุณนิลวรรณ ปิ่นทอง ในฐานะ บก.ดีเด่น คนล่าสุด, วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์, ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล ร่วมด้วยวิทยากรช่างภาพคับคั่ง สกล เกษมพันธุ์, บันสิทธิ์ บุณยะรัตเวช, ประเวช ตันตราภิรมย์, วิจิตต์ แซ่เฮ้ง...


          00 นอกจากนี้ที่สำคัญยังมีทีมพี่เลี้ยง นักเขียนสารคดีรุ่นใหญ่ อย่าง วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ และ อรสม สุทธิสาคร คอยให้คำแนะนำใกล้ชิด ผลงานจากการสร้างสรรค์ในค่าย ที่ผ่านการคัดสรร จะได้รับการ ตีพิมพ์ ในนิตยสาร ‘สารคดี’ อีกต่างหาก! สำหรับเงื่อนไขการรับสมัครทั้งประเภท นักเขียน และ ช่างภาพ (รวม 50 คน) อายุระหว่าง 18-25 ปี ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ในห้วงเวลา 4 เดือน (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ที่กำหนด จำนวน 8 ครั้ง) เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 15 กันยายน 2562 แต่..ปิดรับสมัคร 18 เมษายนนี้! สอบถามรายละเอียดหรืออัพเดตข่าวสารได้ที่เพจSarakadee Activity โทร. 0-2547-2700 ต่อ 120 ค่ายนี้ ฟรี! ครับ...


          พบกันใหม่เสาร์-อาทิตย์หน้า สวัสดีครับ

Shares :
เปิดอ่าน 764 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ