royal coronation
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
วรรณกรรม/เรื่องสั้น

โค้งสุดท้าย 'เซเว่นบุ๊คอวอร์ด' เงินรางวัลกว่า 1.2 ล้านบาท

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 - 00:00 น.
ชานชาลานักเขียน
Shares :
เปิดอ่าน 599 ครั้ง

คอลัมน์...  ชานชาลานักเขียน  โดย...  วรรณฤกษ์

 

 

          00 ประกาศรับเป็นทางการแล้ว! เวทีประกวด รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 17 ทาง สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า จัดประกวดวรรณกรรม ‘รางวัลพานแว่นฟ้า’ ประจำปี 2562 สองประเภท ‘เรื่องสั้น’ กับ ‘บทกวี’ เช่นเคย ประเภทเรื่องสั้น 13 รางวัล ประเภทบทกวี 13 รางวัล รวมเงินรางวัล 680,000 บาท สำหรับขอบเขตเนื้อหาวรรณกรรมกว้างๆ คือ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ‘เรื่องสั้น’ ความยาว ไม่เกิน 8 หน้า นั่นหมายความว่าเขียนได้ตั้งแต่ 1-8 หน้า! (เกินกว่านั้นไม่ได้) ส่วน ‘บทกวี’ ฉันทลักษณ์ความยาว 6-12 บท แต่ถ้าเป็น ‘กลอนเปล่า’ ความยาว ไม่เกิน 2 หน้า จะสะดวกหนึ่งหรือสองหน้าก็สุดแท้แต่ ใจกวี ล่ะครับ (ฮา)...

 

 

          00 อ้อ..ขอย้ำว่า รางวัลพานแว่นฟ้า นี่ถ้าใครเก่งทั้งเรื่องสั้นทั้งบทกวี เขาเปิดโอกาสให้ ส่งประกวดได้ทั้งสองประเภท ง่ายๆ คือ มีสิทธิ์ส่งเรื่องสั้นได้ 1 เรื่อง บทกวีได้อีก 1 ชิ้น นั่นแหละครับ เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562 ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งโดยตรงก็ได้ ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม เลขที่ 327 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และยังเปิดโอกาสให้ส่งในรูปแบบ ไฟล์ PDF ได้ด้วย ทางอีเมล phan@parliament.go.th สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2244 2522...

 


          00 นี่ก็ประกวด ส่งเสริมประชาธิปไตย แต่เป็นเวทีที่ทำให้เด็กๆ ในโอกาส ครบรอบ 40 ปี มูลนิธิเด็ก ทางเจ้าภาพจึงฝากเชิญชวนสนใจทั่วไปในการ สร้างสรรค์ผลงาน เพื่อ ประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็ก ครั้งที่ 20 ภายใต้หัวข้อ “โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย” ทั้งนี้ได้แรงบันดาลจาก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งภายใต้แนวคิดของ เอ.เอส.นีล นักการศึกษา ผู้เชื่อมั่นว่า เสรีภาพนั้นคือการสร้างเด็กอย่างแท้จริง โรงเรียนหมู่บ้านเด็กจึงเชื่อในการมอบ ‘ความรัก’ เพื่อเยียวยารักษาหัวใจของเด็กยากไร้ ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง และ ใช้เสรีภาพ "ประชาธิปไตย" ตั้งระบบสภาโรงเรียน ที่เด็ก-ผู้ใหญ่เคารพของเสรีภาพของกันและกัน พัฒนาให้เด็กเติบโตอย่างอิสระ มีชีวิตที่งดงาม และสร้างพลังเปลี่ยนแปลงโลก...
          00 การประกวด นิทานรางวัลมูลนิธิเด็ก ในวาระพิเศษนี้ จะเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2562 ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอสี่ เงินรางวัลรวม 95,000 บาท ส่งประกวดได้ทุกเพศทุกวัย (ไม่จำกัดอายุ) ดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ www.ffcbook.com หรือ https://bit.ly/2ARErLr สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก นิทาน ของชำร่วย สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก Line ID : ffcbook และแผนกหนังสือเด็กและเยาวชนโทร 0 2881 1734 ต่อ 31 หรือ 08 2985 1427...

 


          00 สำหรับรางวัลใหญ่อย่าง โครงการประกวดหนังสือดีเด่น ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 โดย ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานซีอีโอซีพี ออลล์ ถ้านับตั้งแต่วัน(เสาร์)นี้ เหลือเวลาเพียง 20 วันเท่านั้น! หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ เวทีนี้เขาประกวดหนังสือ วรรณกรรม 7 ประเภท ได้แก่ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน สารคดี (ทั่วไป) และประเภทรางวัล “นักเขียนรุ่นเยาว์” (แบ่งเป็น 4 หมวด คือ กวีนิพนธ์ การ์ตูน นวนิยายขนาดสั้น และรวมเรื่องสั้น) ในส่วนของรางวัล เฉพาะ 6 ประเภทแรก แต่ละประเภทมีดังนี้...

 


          00 รางวัลชนะเลิศ (ผู้ประพันธ์) โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ เงินรางวัล 100,000 บาท ผู้จัดพิมพ์...รับโล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศ อันดับ 1 (ผู้ประพันธ์) รับโล่เกียรติยศจาก บมจ.ซีพี ออลล์ และ เงินรางวัล 50,000 บาท ผู้จัดพิมพ์...รับโล่เกียรติยศจาก บมจ.ซีพี ออลล์ รองชนะเลิศอันดับ 2 (ผู้ประพันธ์) โล่เกียรติยศจาก บมจ.ซีพี ออลล์ และ เงินรางวัล 30,000 บาท ผู้จัดพิมพ์..โล่เกียรติยศจากบมจ.ซีพี ออลล์...

 


          00 ประเภทที่ 7 คือรางวัล “นักเขียนรุ่นเยาว์” ที่เขาเปิดโอกาสให้ส่งเป็น ‘ต้นฉบับ’ และ กติกาว่าด้วยเนื้องาน ก็ไม่มากมายเหมาะกับวัย แต่ละหมวดมีรางวัลนี้ รางวัลชนะเลิศ เงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เมื่อรวมเงินรางวัลทั้ง 7 ประเภท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,260,000 บาท ! ดูกติกา-รายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานได้ที่ http://www.csrcpall.com หรือเพจเฟซบุ๊ค เซเว่นบุ๊คอวอร์ด...

 


          00 ยินดีกับกวีหนุ่มมือรางวัล นนทพัทธ์ หิรัญเรือง และ รณชัย หวังกวดกลาง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาส คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินสด 8,000 บาท พร้อม โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากแข่งขัน ‘ประชันสักวากลอนสด’ ระดับอุดมศึกษา ที่จัดโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เนื่องในงาน ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ (BRICC) ครั้งที่ 3 เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 21 ทีม 13 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ซึ่งกว่าจะได้รางวัลชนะเลิศแข่งกันถึง 5 รอบ รอบละหลายกระทู้ เช้าถึงเย็น! (ฮ่า ฮ่า)...

 


          00 พูดถึงกิจกรรมประชันสักวากลอนสดที่ มรภ.บุรีรัมย์ แล้ว ประทับใจไม่หาย เพราะ ชาวสาขาวิชาภาษาไทย นำโดย อ.สันติภาพ ซารัมย์ หัวหน้าสาขา และสามอาจารย์สาวหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ อ.ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ อ.ณภัทร เชาว์นวม อ.อุภาวัณณ์ นามหิรัญ ตลอดจนคณาจารย์ในสาขาทุกท่านร่วมกัน จัดงานด้วยความตั้งใจ บรรดาลูกศิษย์ก็ร่วมด้วยช่วยเต็มที่ งานจึงออกมาดีมากๆ นิสิต-นักศึกษาจาก 21 แห่ง ที่สมัครเข้าแข่งขันก็ เขียนกลอนเก่ง แทบทั้งสิ้น จบงานได้รับคำชมจากทุกฝ่าย รวมทั้งสองศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ชมัยภร แสงกระจ่าง, สถาพร ศรีสัจจัง ที่ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินตั้งแต่เช้ายันเย็น “วรรณฤกษ์” เองซึ่งเห็นความเคลื่อนไหวดีงามตลอดงาน ก็พลอยชื่นชมยินดีไปด้วย (อิอิ)...

 

          00 ยินดีกับความสำเร็จของการจัดงาน มอบรางวัลเปลื้อง วรรณศรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ งานนี้ต้องชื่นชม ไชยา วรรณศรี ประธานสโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์ ในฐานะ เจ้าภาพผู้จัดงาน ที่สามารถระดมการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายฝ่าย อาทิ อ.อลงกต เพชรศรีสุก มรภ.สุรินทร์, สำนักพิมพ์พลาญชัย โดย ไพศาล ประหา, สำนักพิมพ์ศรีปัญญา โดย ประพต เศรษฐกานท์, สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, สุรชัย จันทิมาธร, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, วีระ สุดสังข์ ตลอดจน องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได อ.เมืองสุรินทร์ โดยเฉพาะตัวนายก อบต.สลักได หนุ่มปริญญาโทไฟแรง มานพ แสงคำ คอยให้กำลังใจและสนับสนุนตั้งแต่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อปีก่อน ขอชื่นชมทุกฝ่ายครับ...

 


          00 อ้อ..ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชม ในสปิริตของผู้คว้ารางวัล ชนะเลิศเรื่องสั้น : พิณพิพัฒน ศรีทวี ที่เดินทางจาก พัทลุง และผู้คว้ารางวัล ชนะเลิศบทกวี : สันติพล ยวงใย กวีหนุ่มชาวสงขลา ที่เดินทางจาก ปัตตานี เพื่อไปรับ รางวัลเปลื้อง วรรณศรี ถึงเมือง สุรินทร์ ขอปรบมือรัวๆ แด่นักเขียน-กวีทั้งสองครับ...


          พบกันใหม่เสาร์-อาทิตย์หน้า สวัสดี


 

Shares :
เปิดอ่าน 599 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ