royal coronation
วันที่ 24 สิงหาคม 2562
วรรณกรรม/เรื่องสั้น

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส่งเสริมการเขียนงาน 'วรรณกรรม'

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 - 00:00 น.
ชานชาลานักเขียน,กรมส่งเสริมวัฒนธรรม,วรรณกรรม
Shares :
เปิดอ่าน 519 ครั้ง

คอลัมน์...  ชานชาลานักเขียน  โดย... วรรณฤกษ์


 


          00 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการ ‘อบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีนิพนธ์และความเรียง’ ภายใต้หัวข้อ “กวีน้อย ตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9” ไปเมื่อต้นสัปดาห์ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม ถือว่าเป็นค่ายขนาดใหญ่ เพราะมีนักเรียน 119 คน ครูอีก 61 คน รวม 180 คน จาก 61 โรงเรียน 61 จังหวัดทั่วประเทศ ขณะที่ ‘วิทยากร’ เฉพาะนักเขียน-กวีอยู่ประจำค่ายมีถึง 10 คน ในจำนวนนี้มี 4 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, ชมัยภร แสงกระจ่าง, ไพวรินทร์ ขาวงาม, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ รวมอยู่ด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 วัน คณะวิทยากรคอยติวเข้ม-สร้างแรงบันดาลใจ ด้านการอ่าน-เขียน แก่ชาวค่ายอย่างใกล้ชิด...

 


          00 หัวข้อ “กวีน้อยตามรอยในหลวง ร.9” นั้นดูผ่านๆ เหมือนว่าจำกัดกรอบ แต่ถ้ามองให้ลึกและรอบด้านจะพบว่า กว้างมาก อย่างเรื่องของ ‘ความดี ความงาม ความรัก และความสุข’ นั่นก็ใช่ทั้งหมด! ค่ายนี้เท่าที่ “วรรณฤกษ์” สังเกตดูทางผู้จัด ให้ความสำคัญมาก เห็นได้จาก อัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เกียรติเดินทางไป เป็นประธานเปิดค่าย กล่าวให้กำลังใจพร้อมมอบหนังสือ “ศาสตร์และศิลป์พระราชา” แก่วิทยากรและผู้เข้าอบรมครบทุกคน เป็นหนังสือเล่มใหญ่เปี่ยมคุณค่า หนากว่า 300 หน้า พิมพ์ประณีต ปกแข็ง เนื้อในกระดาษอาร์ตอย่างดีสี่สีทั้งเล่ม! ด้าน สลักจิตร ศรีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสานวัฒนธรรม ก็ค้างแรม อยู่ดูแลชาวค่ายตลอดสามวัน เช่นเดียวกัน...


          00 กลุ่มเป้าหมายของค่ายทั้ง 180 คนดังกล่าว หลังการ อบรมพัฒนาทักษะการเขียนกวีนิพนธ์และความเรียงฯ เชื่อว่าคงเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ และ ‘แรงบันดาลใจ’ จากวิทยากรกลับไปเพียบ! เพราะในค่ายได้เรียนรู้ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ นักเรียน-ครู 30 คนได้รับหนังสือ “อ่าน เขียน เรียนรู้ ใจต่อใจ” ว่าด้วยการเขียนทุกประเภทของ ชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นรางวัล และอีกหลายคนได้รับ หนังสือกวีนิพนธ์-ความเรียงดีๆ จากวิทยากรท่านอื่นๆ เป็นรางวัลเช่นกัน สำคัญคือ ผลงานที่เขียนในค่าย รองอธิบดี “อัจฉราพร” ท่านใจดี..บอกให้คัดสรร พิมพ์รวมเล่ม เผยแพร่อีกต่างหาก ถือเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดีครับ...


          00 นี่ก็อีกหนึ่ง ค่ายวรรณกรรม ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หนึ่งในหลายๆ กิจกรรมภายใต้โครงการ “แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม” จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 1-23 เมษายน เวลา 13.00-16.00 น. เป็นเวลา 10 วัน (เว้นวรรคยาวๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์) ในชื่อกิจกรรม ‘อบรมการเขียนวรรณกรรมบ่ายฤดูร้อน ปี 2562’ กับ อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดอบรมการเขียนหลากหลายประเภท เช่น การเขียนนิทาน เรื่องเล่า สารคดี เรื่องสั้น เรื่องสั้นชุด บทกวี (ทั้งฉันทลักษณ์และกลอนเปล่า) เป็นต้น...


          00 ค่ายการเขียนวรรณกรรมบ่ายฤดูร้อน ปีนี้นอกจาก “อาจารย์ชมัยภร” แล้ว แต่ละวันยังมีกวี-นักเขียนวิทยากรรับเชิญอีกหลายคน อาทิ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ (กลับจากซุ่มเขียนนวนิยายที่ “ไต้หวัน” ทันพอดี), ประชาคม ลุนาชัย, สุริยัน สุดศรีวงศ์, ธารา ศรีอนุรักษ์ ฯลฯ รับสมัครผู้เข้าอบรมทุกเพศวัย (ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป) ฟรี! สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มเสริมสร้างสุนทรียะทางวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โทร 0-2247-0013 ต่อ 4162, 4164 หรือ 4165 ตามเวลาราชการ ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือสมัครทางออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม...


          00 ขอแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชุดใหม่ (พ.ศ.2562-2564) ซึ่งผ่านการเลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อ 26 มกราคมที่ผ่านมาจำนวน 17 คน ดังนี้ 1.กนกวลี กันไทยราษฎร์ 2.ธาดา เกิดมงคล 3.อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์ 4.สกุล บุณยทัต 5.สัจภูมิ ละออ 6.สุปัน รักเชื้อ 7.จุฑามาศ ณ สงขลา 8.เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม 9.คม เบ้าสวัสดิไชย 10.ชัยจักร ทวยุทธานนท์ 11.พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ 12.ธัชชัย ธัญญาวัลย 13.ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต 14.นพ.เอกชัย โควาวิสารัช 15.อร่าม อินพุ่ม 16.ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์ 17.ยุทธ โตอดิเทพย์...


          00 ว่าไปแล้วกรรมการสมาคมนักเขียนฯ ทั้งคณะมี 25 คน ตามข้อบังคับต้องมาจากการ เลือกตั้ง 17 คน จากนั้น ต้องแต่งตั้งอีก 8 คน ทราบมาว่าจะประชุมตั้งเพิ่มให้เต็มคณะ บ่ายวัน (เสาร์) นี้ สำหรับกรรมการ ‘ชุดใหม่’ เป็นที่ทราบกันภายในแล้วว่า กนกวลี พจนปกรณ์ (กันไทยราษฎร์) ได้แสดงความจำนง ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกต่ออีก 1 สมัย (อยู่ในวาระติดต่อกันได้ 2 สมัย สมัยละ 2 ปี) ทั้งนี้ ‘เพื่อสานงานต่อ ก่องานใหม่’ ได้ราบรื่นว่างั้นเถอะ ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ ‘นายกกนกวลี’ สมัยที่สองด้วยครับ...


          00 ถ้าดูตามรายชื่อ ที่เขาเรียงลำดับไว้ หากให้เดา ธาดา เกิดมงคล นักเขียนอาวุโสคงรั้งตำแหน่ง อุปนายก คนที่ 1 (เหมือนเดิม) ส่วน อุปนายกคนที่ 2 น่าจะเป็นนักเขียนรุ่นใหม่ อดิศร ไพรวัฒนานุพันธ์ ลำดับถัดไปเป็นชื่อ สกุล บุณยทัต อาจนั่งตำแหน่ง ‘เลขาธิการสมาคม’ แทนนายอำเภอนักเขียน เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม นี่เป็นเพียงคาดเดานะครับ อ้อ..ในจำนวนนี้มีกรรมการใหม่อยู่ 5 คน คือ คุณหมอเอกชัย โควาวิสารัช, ทพ.ธัชชัย ธัญญาวัลย (คุณหมออาร์ตี้), ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต (มหา สุรารินทร์), ชัยจักร ทวยุทธานนท์ และ อร่าม อินพุ่ม ด้าน พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ กับ ทวีสิทธิ์ ประคองศิลป์ ไม่ใหม่แต่อย่างใด เพราะทั้งสอง เคยเป็นกรรมการสมาคมนักเขียนฯ เมื่อสมัย 20-30 ปีก่อนโน้น! ยินดีโดยทั่วหน้าครับ...


          00 เปิดรับแล้ว! เวทีประกวด วรรณกรรม ‘รางวัลแว่นแก้ว’ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 380,000 บาท ปีนี้เขา ปรับโฉมหัวข้อการประกวด ทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย 1.นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 2 ภาษา หัวข้อ Active Citizen (เติบโตเป็นคนเก่ง คนดี รับผิดชอบตัวเองและสังคม) 2.หนังสือภาพเสริมความรู้ 2 ภาษา หัวข้อ รู้จักวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ 3.นวนิยายสำหรับเยาวชน (ไม่จำกัดหัวข้อ) 4.สารคดีสำหรับเยาวชน หัวข้อ ประวัติศาสตร์ เช่น ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ฯลฯ...


          00 เวทีประกวดรางวัล “แว่นแก้ว” นี้เป็นโครงการของ บริษัท นานมีบุ๊ค จำกัด โดย สุวดี จงสถิตย์วัฒนา และทายาทคนเก่งนาม คิม จงสถิตวัฒนา น่าชื่นชมครับที่มุ่งมั่นจัดต่อเนื่องทุกปี เปิดโอกาสให้ นักเขียนหน้าใหม่ได้แจ้งเกิด มาแล้วหลายคน ด้วยการ ‘ประกวดต้นฉบับ’ เฟ้นหาความโดดเด่นงานสร้างสรรค์ในแนวของตนเอง ทุกเรื่องที่คว้ารางวัลจะได้พิมพ์รวมเล่ม พร้อม ‘ค่าลิขสิทธิ์’ เพิ่มเติมจากเงินรางวัล เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้-20 มิถุนายน ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nanmeebooks.com โทร.0-2662-3000 ต่อ 5272, 5215...


          00 ด้านเวทีประกวด วรรณกรรมการเมือง “รางวัลพานแว่นฟ้า” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 กำลังจะเริ่มแล้วเช่นกัน เพราะสัปดาห์ก่อนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สรศักดิ์ เพียรเวช ในฐานะประธานรางวัลพานแว่นฟ้า ท่านนัดประชุมครั้งแรกโดยประเดิมที่ รัฐสภาแห่งใหม่ (ระหว่างก่อสร้าง) ย่านเกียกกาย บรรยากาศคึกคักดี ปีนี้ ชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า ของ ‘ประธานรัฐสภา’ พร้อมรางวัลเงินสด รวม 680,000 บาท จะเปิดรับผลงาน ‘เรื่องสั้น’ และ ‘บทกวี’ เร็วๆ นี้ โปรดติดตาม!...


          พบกันใหม่เสาร์-อาทิตย์หน้า สวัสดีครับ

Shares :
เปิดอ่าน 519 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ