วันที่ 19 มิถุนายน 2562
วรรณกรรม/เรื่องสั้น

26 มกรา มอบรางวัลนราธิป-เลือก กก.สมาคมนักเขียนชุดใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2562 - 00:00 น.
ชานชาลานักเขียน,วรรณกรรม,เรื่องสั้น
Shares :
เปิดอ่าน 157 ครั้ง

คอลัมน์...  ชานชาลานักเขียน  โดย...  วรรณฤกษ์


 


          00 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประกาศเกียรตินักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์ และบรรณาธิการอาวุโส เพื่อรับ รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดังรายนามต่อไปนี้ 1. ชวน หลีกภัย 2. ชูศักดิ์ ราษีจันทร์ (ต๊ะ ท่าอิฐ, ก้องหล้า สุรไกร) 3. เทพศิริ สุขโสภา 4. นิภา ทองถาวร (นิภา บางยี่ขัน) 5. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 6. บุญญรัตน์ บุญญาธิษฐาน (บุญญรัตน์, เพชร ภาษพิรัช, แก้วมณี) 7. ประยงค์ อนันทวงศ์ (ช่อประยงค์) 8. พวงเพชร ศานติพงศ์ (บงกชเพชร) 9. พจน์ ยังพลขันธ์ 10. ผศ.มะเนาะ ยูเด็น 11. มานิจ สุขสมจิตร 12. เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ 13. วัชรี สายสิงห์ทอง (พชราวลี, เมขลามณี) 14. รศ.วันเนาว์ ยูเด็น 15. ศฤงคาร วาดเวียงไชย (ธัญญา ธัญญามาศ) 16. ศักดิ์ ส.รัตนชัย 17. สัมพันธ์ ก้องสมุทร 18. สุนทร ทาซ้าย 19. เสมอ กลิ่นหอม (ขุน รำยอง) ขอคารวะยินดีกับทุกท่านครับ...

 


          00 พิธีมอบรางวัล จะมีขึ้น วันเสาร์ 26 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ เริ่มจากนายกสมาคมนักเขียนฯ กนกวลี กันไทยราษฎร์ กล่าวต้อนรับ ต่อด้วยประกาศเกียรติ-พิธีมอบโล่รางวัล นักเขียนรางวัลนราธิปฯ ประจำปี 2561 เปิดใจ ส่วนภาคบ่าย หลังรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ได้เวลา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย พร้อมทั้ง เลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ และ ‘เลือกนายกคนใหม่’ ตามมา ขอเชิญชวนบรรดาสมาชิกสมาคม เข้าร่วมประชุมและเลือกตั้ง อย่างพร้อมเพรียง งานภาคเช้า นักเขียน ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและผู้สนใจ ไปร่วมงานได้ตามอัธยาศัยครับ...


          00 ข่าวความคืบหน้าการจัดทำ ‘หนังสืออนุสรณ์’ งานพระราชทานเพลิงศพ อาจินต์ ปัญจพรรค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ผู้สร้างตำนาน ‘เหมืองอักษร’ จากวรรณกรรมชุด “เหมืองแร่” และอื่นๆ อีกมากมาย เห็น วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์ ศิษย์ก้นกุฏิลุงอาจินต์ กำลังจัดทำหามรุ่งหามค่ำ ด้วยได้รับมอบหมายไว้วางใจจากบรรณาธิการ แน่งน้อย ปัญจพรรค์ คู่ชีวิตลุงอาจินต์ ให้เป็นผู้ช่วยอย่างใกล้ชิด “วีระยศ” บอกว่าทำขึ้น ‘สองเล่ม’ เล่มหนึ่ง “ชีวประวัติอาจินต์ ปัญจพรรค์ ฉบับสมบูรณ์” เพิ่มภาพชีวิต-ภาพหายากสมัยลุงอาจินต์เป็น ‘กรรมกรเหมืองแร่’ ถ่ายโดยเสมียนเหมืองแร่ ยุค 2494 ทีมงานภาพยนตร์ “มหาลัยเหมืองแร่” ไปค้นพบตอนไปถ่ายทำ เป็นการเพิ่มเติมเนื้อหาประวัติชีวิตของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ จากเล่มปี 2548 ที่ “ป้าแน่งน้อย” เรียบเรียงไว้ เล่มนี้ ขรรค์ชัย บุนปาน แห่งมติชนสนับสนุนการพิมพ์...


          00 ส่วนอีกเล่ม เนื้อหาแน่นปึ้ก! มิตรวงการนักเขียนและวงการอื่น เขียนไว้อาลัยเกือบ 200 คน รวมถึงผลงานอมตะคลาสสิกของ “ลุงอาจินต์” อย่าง สุดยอดเรื่องสั้น 11 เรื่อง และผลงานหาอ่านยากหลากประเภท เช่น บทกวี เพลง บทละคร บทหนัง คำคม นวนิยายที่เขียนไม่จบ จดหมายเขียนแล้วลืมส่ง ภาพถ่ายสวยงาม ฯลฯ นับเป็นหนังสือที่พยายาม รวบรวมประวัติศาสตร์วรรณกรรมร่วมสมัย ผ่านมุมมองของนักเขียนและผู้คนที่เคยผ่านพบตลอดชีวิตการทำงาน ‘เหมืองน้ำหมึก’ ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ ส่วนคณะผู้จัดทำนอกจาก “ป้าแน่งน้อย” เป็นคนนำทัพแล้วยังมี ผู้ช่วย บก.ระดับบิ๊กๆ เช่น ชมัยภร บางคมบาง, ธาดา เกิดมงคล, ศักดา วิมลจันทร์, จตุพล บุญพรัด, ทิวา สาระจูฑะ, วรพจน์ ประพันธ์พันธุ์, ฉลอง เจยาคม, สำนักพิมพ์มติชน และอีกหลายนามรวมทั้ง วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์ ผู้ประสานงานช่วยทุกฝ่ายด้วยอาลัยรัก...


          00 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอางค์ อาจารย์/นักวิชาการหนุ่มไฟแรงแห่งสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร เมื่อวันพุธที่ผ่านมา! จะว่าไป “อาจารย์อำนาจ” นอกจากสนใจเรื่องศิลปวัฒนธรรม (เพิ่งจบดอกเตอร์ ด้านศิลปวัฒนธรรมวิจัย มศว ประสานมิตร) ยังชื่นชอบ งานวรรณกรรม (เชิงการเมือง) อีกด้วย! งานวิจัยหลายชิ้นของ ‘คณบดีป้ายแดง’ เป็นเครื่องยืนยัน อย่างเช่นงานวิจัยเรื่อง “วิเคราะห์โวหารและถ้อยคำสำนวนทางการเมืองที่ปรากฏในร้อยกรอง “ข้างคลองคันนายาว”ของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ช่วง พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2551” งานวิจัยเรื่อง “กลวิธีการพูดเพื่อสันติ ในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์” เป็นต้น...


          00 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภัคชญา โลกิตสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับ ‘ปริญญาเอก’ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก พิธีรับปริญญามีขึ้น 20 มกราคมนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีเต็ม หลังจบรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต “ดร.สุภัคชญา” ได้ทุ่มเทอย่างหนักในการศึกษาต่อ โดยเฉพาะช่วงทำ ‘ดุษฎีนิพนธ์’ หัวข้อ “การสื่อสารทางการเมืองของพระไพศาล วิสาโล : ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2526-2558” หัวข้อนี้ดูทันสมัย เพราะเมื่อสังเคราะห์ออกมาพบว่าแนวคิดและผลงานของ “พระไพศาล” สื่อสารชัดเจนในด้าน สันติวิธี ทราบว่าสามปีที่ผ่านมา วรพันธ์ โลกิตสถาพร บิ๊กบอส-ไฟเขียวให้ ‘คู่ชีวิต’ ลุยเรื่องเรียนอย่างเดียวโดยมิต้องกังวลเรื่องบริษัท “สุภัคชญา” จึงจบดอกเตอร์สมใจ...


          00 ไหนๆ พูดถึง ค่ายสถาพรบุ๊คส์ (พิมพ์คำสำนักพิมพ์) ต้องบอกว่าเป็นบริษัทสิ่งพิมพ์ ‘หนังสือเล่ม’ อันดับต้นๆ ของประเทศที่สร้างความฮือฮา-สร้างชื่อให้ นักเขียนนวนิยายรุ่นใหม่ๆ หลายนาม เพราะสามารถแปรรูป ‘นวนิยาย’ เป็น ‘ละครโทรทัศน์’ โด่งดังหลายเรื่อง ยกตัวอย่างซีรีส์ชุด “4 หัวใจแห่งขุนเขา” จากนวนิยายชุด ‘บ้านไร่ปลายฝัน’ 4 เรื่อง 4 นักเขียน ณารา, ซ่อนกลิ่น, ร่มแก้ว, แพรณัฐ นวนิยายชุด ‘สุภาพบุรุษจุฑาเทพ’ 5 เรื่อง 5 นักเขียน (สี่คนเดิม) เพียงเพิ่ม “เก้าแต้ม” อีกคน จากนั้นสถาพรบุ๊คส์มีนวนิยายป้อน ช่อง 3 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ที่กำลังออนแอร์ก็ได้แก่ “บ่วงนฤมิตร” ของ ลินิน “หน่วยลับสลับเลิฟ” ของ รอยพระจันทร์ ส่วนเดือนหน้าซีรีส์ชุด ‘ลูกผู้ชาย’ 3 เรื่อง “ฝากรักที่ปลายรุ้ง” (ภูผา) ของ สลิลา “อรุณรุ่งแห่งหัวใจ” (เพชร) ของ ชล พรรษกร “สายใยปรารถนา” (ปัทม์) ของ บุรีวาด จะทยอยลงจอ และผลงานของ ณารา ก็กำลังสร้างอีก 2 เรื่อง “พยากรณ์ซ่อนรัก” กับ “ดวงใจในมนตรา” นี่คือสถาพรบุ๊คส์!...


          00 ท่ามกลาง สื่อออนไลน์-โซเชียลมีเดีย รุกหนักและลุกโชน จู่ๆ ก็เกิดโครงการ LIT Fest เทศกาลหนังสือสนุกไฟลุกพรึ่บ! ขึ้น อารมณ์ประมาณ งานสัปดาห์หนังสือผสมกับเทศกาลดนตรี ออกมาเป็นงาน LIT Fest เทศกาลหนังสือ ดนตรี ศิลปะในสวน ที่มีไอเดียบรรเจิดจาก กว่า 30 สำนักพิมพ์ อาทิ นานมีบุ๊คส์, สถาพรบุ๊คส์, ยิปซี, แสงดาว, มติชน, BOOKTIME, A book, คมบาง, สารคดี, Library House + Bookmoby Press, กำมะหยี่, สมมติ, Way of Book, Arty House, เม่นวรรณกรรม, โครงการมาตรฐานวรรณกรรมพิมพ์ จำกัด (มวจ.), TK Park, Salmon, เคล็ดไทย, ฟ้าเดียวกัน เป็นต้น...


          00 งานนี้มี นักเขียน นักแปล บรรณาธิการ กว่า 100 คนให้กระทบไหล่ มีวงดนตรี 15 วงให้รื่นรมย์, Book Club ลับสมอง, สนุกกับหนัง ละครเวที พ่วงด้วย KID Zone ฯลฯ ในบรรยากาศสบายๆ ได้แรงบันดาลใจ จะมีขึ้น วันที่ 18-20 มกราคม เวลา 17.00-19.00 น. แม้เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่เร้าใจ ณ มิวเซียมสยาม (Museum Siam: Discovery Museum) ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ฟรีตลอดงาน! และ 17 มกราคมนี้ เวลา 16.00-19.00 น. เขาจัดงาน ‘แถลงข่าว’ นำโดย "โจ" อนุรุจน์ วรรณพิณ ผู้จัดการโครงการ LIT FEST พร้อมด้วยนักเขียน-ศิลปินคับคั่ง ณ มิวเซียมสยาม...


          พบกันใหม่เสาร์-อาทิตย์หน้า สวัสดีครับ

Shares :
เปิดอ่าน 157 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ