royal coronation
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
วรรณกรรม/เรื่องสั้น

ประกาศผลรางวัลเปลื้องฯ-ประกาศรับรางวัลหนังสือดีเด่น สพฐ.

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 - 00:00 น.
รางวัลเปลื้อง วรรณศรี,ชานชาลานักเขียน
Shares :
เปิดอ่าน 352 ครั้ง

คอลัมน์...   ชานชาลานักเขียน  โดย...  วรรณฤกษ์


 

          00 ประกาศแล้ว! ผลการตัดสิน รางวัลเปลื้อง วรรณศรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 โดย สโมสรวรรณศิลป์สุรินทร์ เริ่มจาก ประเภทเรื่องสั้น : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ชารียายืนยันว่ามีฝนตกเล็กน้อยกลางทะเลสาบ" ของ พิณพิพัฒน ศรีทวี (โล่รางวัลและเงินสด 20,000 บาท) รองชนะเลิศอันดับ 1 "เรือบางลำยังไม่กลับจากทะเล" ของ รมณ กมลนาวิน (โล่รางวัลและเงินสด 15,000 บาท) รองชนะเลิศอันดับ 2 "หมื่นถ่านสาม" ของ สุริยา แดนลำโขง (โล่รางวัลและเงินสด 10,000 บาท) ชมเชย 3 รางวัล รางวัละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ "ข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้าย ผ่านป้ายก็ถึงบ้าน" ของ เพ็ญจันทร์ เพชรสุวรรณ "วันฆาตกรรมพุ่มพวง" ของ “เจริญขวัญ” และ "สะพานข้ามแม่น้ำที่ฝนไม่เคยตก" ของ สมเกียรติ จันทร...

 

 

          00สำหรับ ประเภทบทกวี : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "เสียงฝีเท้าในวันรายอฮัจญี" ของ สันติพล ยวงใย (โล่รางวัลและเงินสด 20,000 บาท) รองชนะเลิศอันดับ 1 "นักประดิษฐ์คุณค่า" ของ จันทร์ รำไร (โล่รางวัลและเงินสด 15,000 บาท) รองชนะเลิศอันดับ 2 "บ้านในบ้าน : มนุษยธรรมกับความต้องการทางกายภาพ" ของ ปริญญ์ สระปัญญา (โล่รางวัลและเงินสด 10,000 บาท) ชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ดังนี้ "ในเช้าของอีกวัน" ของ สมเกียรติ จันทร “ดอกไม้” ของ จามรี ตันไพฑูรย์ดิถี และ "อาภรณ์ของแม่" ของ ระวี ตระการจันทร์...

 


          00 ส่วนผลงาน เข้ารอบสุดท้าย รางวัลเปลื้องฯ ทุกเรื่องจะได้รับการ พิมพ์รวมเล่ม พร้อมค่าตอบแทนเรื่องละ 3,000 บาท และเกียรติบัตร ประเภท ‘เรื่องสั้น’ จำนวน 7 คน สุชาติ สุขประสิทธิ์, อนุสรณ์ มาราสา, จันทรา รัศมีทอง, หัวหอม, พีระวรรษน์, จักรพงษ์ จีนะวงษ์, จารุพัฒน์ เพชรเวช ประเภท ‘บทกวี’ จำนวน 10 คน วิศิษฐ์ ปรียานนท์, พัฒนะ ปฐมพงศ์, เจริญขวัญ, ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์, จันทร์เจ้า, สุกฤดิ์สราญ์ วงศ์วานศรีสุข, ปันนารีย์, ปรัชวิชญ์ บุญยะวันตัง, ฤทธิฤต อัคริยานนท์ และ อภิชาติ จันนาเวช พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้น 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนครับ...

 


          00ประกาศผล/มอบรางวัลเรียบร้อยแล้วสำหรับเวที เรื่องสั้นส่งเสริมคุณธรรม รางวัลเบญจวาช ประจำปี 2561 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดถึง 5 แนวเรื่อง (ธีม) ทุกแนวเรื่องรับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ : เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศ : เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ชมเชย : เงินสดรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แนวเรื่องที่ 1 มีอะไรอยู่ในป่า รางวัลชนะเลิศ ไมมี รองชนะเลิศ “ทรานส์มักกะรีผล” ของ ณัฐนนท์ แก้วคำ ชมเชย 2 รางวัล ผลงานของ อัษฎาวุธ ไชยวรรณ และ ธนณัฏฐ์ อารยสมโพธิ์ แนวเรื่องที่ 2 ไฟสองดวง รางวัลชนะเลิศ “สิ่งสุดท้ายที่ปลายทาง” ของ พลอยรุพีย์ มณีนัย รองชนะเลิศ “ตามรอย” ของ สุรชัย ทิพย์สุมณฑา ชมเชย 2 รางวัล ผลงานของ วารี รักคลี่ และ จันทรา รัศมีทอง...

 

 
          00แนวเรื่องที่ 3 ระเบียงแห่งการร่อนเร่พเนจร รางวัลชนะเลิศ “ความสุขอันเที่ยงแท้” ของ สรัลพร ทองอรพินท์ รองชนะเลิศ “แม่ขอร้อง” ของ พระพิรุณรักษ์ สุวรรณกูล ชมเชย 2 รางวัล ผลงานของ อมฤต เหรียญทอง และ นิวรรฒก์ ทองจำปา เเนวเรื่องที่ 4 เหล่าผู้คนที่ผ่านไป รางวัลชนะเลิศ “รักสุดท้ายของสุธี” ของ สิริกาญจน์ บุญเอนกพัฒน์ รองชนะเลิศ “ณ รุ่งอรุณด้วยดวงใจอันปีติ” ของ พัชราพรรณ เก้าเอี้ยน ชมเชยผลงานของ อธิวัฒน์ พงษ์สุระ แนวเรื่องที่ 5 ประกายแสงจากสวรรค์เบื้องบน รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไม่มี! ชมเชยเป็นผลงานของ นพ.อุทิตย์ พิทักษ์ทอง นอกจากนี้ยังมี รางวัลขวัญใจกรรมการ ได้รับ โล่ปีกผีเสื้อ พร้อมเงินสด คนละ 2,000 บาท ได้แก่ กิตติ อัมพรมหา, ด.ญ.ปิ่นประภา ติขิณานนท์ และ พีระยุทธ สุขสบายเจริญ ขอแสดงความยินดีกับทุกคนทุกรางวัลครับ...

 


          00ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ ดร.นพดล ปรางค์ทอง เจ้าของนามปากกา คมศร ทักษิณประเทศ ถือว่า ‘กวีหน้าราม’ อีกคนหนึ่งที่ผันตัวไปเป็น ‘อาจารย์มหาวิทยาลัย’ ซึ่งปัจจุบันประจำอยู่ กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขาห่างหายจากหน้าเฟซบุ๊กพักใหญ่ ทีแรกนึกว่ายุ่งๆ อยู่กับงาน สอนหนังสือ และงานบริหารในฐานะ ‘กรรมการสภามหาวิทยาลัย’ (สมัยที่ 2) เท่านั้น ที่ไหนได้ “กวีคมศร” ยังซุ่มทำ ปริญญาเอก อย่างคร่ำเคร่งกับ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น จนจบ ‘ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต’ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา อีกทางหนึ่ง! ตอนนี้เพียงรอสภามหาวิยาลัยอนุมัติก็จะได้เป็น “ดร.นพดล” เต็มตัวแล้ว ยินดีครับยินดี...

 


          00 เพราะ ทองแถม นาถจำนง ได้ชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญ ด้านวรรณกรรมจีน มีความรู้-ประสบการณ์ ด้านจีนศึกษา มาโชกโชน ที่สำคัญ “บก.ทองแถม” แห่งชายคาสยามรัฐ คือนักแปล (จีน-ไทย) นามอุโฆษกับนามปากกา โชติช่วง นาดอน ขณะที่อีกคนหนึ่ง ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต คอลัมนิสต์/กวีนาม มหา สุรารินทร์ ในห้วงเวลา 4-5 ปีมานี้เขาจัดทัวร์ไปจีนหลายครั้งและได้รับเชิญก็หลายหน ล่าสุด ทั้งสองจึงได้รับเชิญ จาก มหาวิทยาลัยชนชาติจ้วง-กวางสี ให้เดินทางไป เสนอบทความวิชาการ ในงาน สัมมนาวิชาการนานาชาติว่าด้วย “ชาติพันธุ์รากร่วมเดียวกัน” ระลึกถึง ศ.ฟาน หง กุ้ย ณ นครหนานหนิง 22-23 ธันวาคมนี้...

 


          00 ทองแถม นาถจำนง นำเสนอหัวข้อ “แก่นวัฒนธรรมดึกดำบรรพ์ของไท ก่อนรับอิทธิพลพุทธพราหมณ์จากอินเดีย” ส่วน ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต เสนอบทความผ่านบทกวี “การเดินทางบทกวีในแผ่นดินจีน” และในวาระเดียวกัน สถาบันจีน-ไทย สิรินธร แห่งมหาวิทยาลัยชนชาติจ้วง-กวางสี ยังเชิญทั้งสองคนบรรยายพิเศษเรื่อง “รากวัฒนธรรมไทดึกดำบรรพ์” และ “พัฒนาการของเพลงลูกทุ่ง” ตามลำดับ อีกต่างหาก! งานสัมมนาครั้งนี้ รัฐบาลมณฑลเขตปกครองตนเอง จ้วง-กวางสี ให้การสนับสนุนเต็มที่...

 


          00 ถามเข้ามามาก เรื่อง การประกวดหนังสือดีเด่น หรือที่เราคุ้นกับชื่อ รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในรอบใหม่ ประจำปี 2562 เปิดรับหรือยัง-หมดเขตวันไหน? ตอบว่าขณะนี้เปิดรับอยู่ครับ หมดเขต 28 ธันวาคม 3561 แบ่งการประกวดเป็นหนังสือ 9 กลุ่มเช่นเคย คือ สารคดี นวนิยาย กวีนิพนธ์ รวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี (มี 2 ประเภท บันเทิงคดี กับสารคดี) หนังสือสำหรับวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (3 ประเภท ได้แก่ บันเทิงคดี สารคดี และบทร้อยกรอง) หนังสือการ์ตูน หรือนิยายภาพ (2 ประเภทการ์ตูนทั่วไป กับการ์ตูนสำหรับเด็ก) หนังสือสวยงาม (2 ประเภทสวยงามทั่วไป กับสวยงามสำหรับเด็ก) รวมทั้งสิ้น 14 ประเภท!...

 


          00 หนังสือที่จะส่งประกวดต้องระบุ ปีพิมพ์รวมเล่ม (ครั้งแรก) ภายใน พ.ศ. 2561 แต่ละประเภทส่ง จำนวน 15 เล่ม พร้อมใบสมัคร นักเขียนหนึ่งคนสามารถส่งได้หลายผลงาน (หลายเล่ม) และหลายประเภท ส่วนขั้นตอนหรือกฎ ‘กติกา’ การส่งประกวด คลิกดูรายละเอียดพร้อม ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา http://academic.obec.go.th สอบถาม โทร.0-2288-5730-1...
พบกันใหม่เสาร์-อาทิตย์หน้า สวัสดีครับ

Shares :
เปิดอ่าน 352 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ