สายธารพระราชไมตรี

สายธารพระราชไมตรี

 

          ที่สุดของความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บังเกิดขึ้นอีกครั้ง ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยคอนเสิร์ต “สายธารพระราชไมตรี” คอนเสิร์ตออเคสตราที่รวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ จากความร่วมมือระหว่าง วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 2-3 ธันวาคมนี้ รวมสองรอบ ณ หอแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

          คอนเสิร์ต “สายธารพระราชไมตรี” ครั้งนี้ได้จำลองบรรยากาศการแสดงดนตรีหน้าที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในงาน “ศิริราชคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์อัครศิลปิน” ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเป็นลำดับล่าสุด ภายใต้การนำและควบคุมวงโดย พ.อ.ประทีป สุพรรณโรจน์ วาทยกรคนเดียวกับที่ได้ถวายงานพระองค์ในครั้งนั้น

 

สายธารพระราชไมตรี

 

          โดยรวบรวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงโปรดของพระองค์ กว่า 20 บทเพลง ผ่านวงซิมโฟนีออเคสตราเต็มวงรูปแบบกาล่าคอนเสิร์ต โดยศิลปินชื่อดัง อาทิ รัดเกล้า อามระดิษ, สิงโต นำโชค, โก้ มิสเตอร์แซกแมน, สันติ ลุนเผ่ รวมทั้งนักร้องและคณะนักร้องประสานเสียงจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มากกว่า 250 คน มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ได้พระราชทานบทเพลงพระราชนิพนธ์เหล่านี้ให้เป็นมงคลต่อชีวิตผู้คน ศิลปิน และนักดนตรีสืบไป เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์และซาบซึ้งไปกับพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          สำหรับชื่อ “สายธารพระราชไมตรี” นั้น เป็นชื่อเดียวกันกับสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “สายธารพระราชไมตรี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอเรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯเยือนประเทศต่าง ๆ ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ ระหว่างปี พ.ศ. 2502-2510 รวมทั้งหมด 52 ตอน โดยมอบให้วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) เป็นผู้บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบสารคดีสายธารพระราชไมตรีดังกล่าว ซึ่งได้นำออกเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD จำนวน 52 ตอน ตอนละ 20 นาที ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ตลอดปี พ.ศ.2560

          โดยสารคดีชุดดังกล่าวนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งถ่ายทำในสถานที่จริงเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพและพระราชจริยวัตร อันงดงามที่สร้างความประทับใจแก่ชาวโลก และทรงได้รับการรับเสด็จจากผู้นำของแต่ละประเทศอย่างสมพระเกียรติสูงสุด ซึ่งหลักฐานและข้อมูลในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ นั้น ถือว่าครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด รวมทั้งหมด 52 ตอน ซึ่งทางวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) ได้จัดทำแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

          ทาง รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยด้วยว่า ที่ผ่านมา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ การก่อเกิดของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศิลปินและนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่

          และเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์ และเป็นของขวัญสำหรับปวงชนชาวไทย ยังได้จัดทำโครงการบันทึกเสียงบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง 48 ทำนอง สำหรับวงดุริยางค์เครื่องเป่า (Symphonic Band) อีกด้วย เพื่อให้นักเรียนดนตรีได้ใช้โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์สำหรับการฝึกซ้อมดนตรีและบรรเลงประกอบการเรียนการสอนดนตรีต่างๆ

          ในเวลาต่อมายังได้จัดตั้งวงดนตรีอาชีพขึ้นในชื่อ วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย (ทีพีโอ) เพื่อทำหน้าที่แสดงผลงานเพลงสำคัญของชาติ โดยเฉพาะการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เช่นครั้งหนึ่งในงาน “ศิริราชคอนเสิร์ตเทิดไท้องค์อัครศิลปิน” ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา

          ด้วยปณิธานต่อเนื่องในการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรี จึงได้รับหน้าที่ในการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ประกอบสารคดีสายธารพระราชไมตรีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ตลอดมาและตลอดไปตราบนานเท่านาน


รายการแสดง
สรรเสริญพระบารมี – Orchestra
Candlelight Blues – Orchestra
No moon – Solo Saxophone by กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
Falling Rain – ขับร้องโดย พิจาริน วิริยะศักดากุล
H.M.Blues – ขับร้องโดย Cheryl Hayes and Solo Saxophone by กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
I think of you – Solo Piano by ดริน พันธุมโกมล
Still on my mind – ขับร้องโดย กมลพร หุ่นเจริญ
Love at sundown (Boss nova) – ขับร้องโดย กมลพร หุ่นเจริญ
Dream Island – ขับร้องโดย สิงโต นำโชค
Alexandra (แผ่นดินของเรา) – ขับร้องโดย ธีรนัย ณ หนองคาย
The Impossible Dream (ความฝันอันสูงสุด) – ขับร้องโดย สันติ ลุนเผ่
Pra Maha Mongkol – Orchestra
Echo – Solo Saxophone by โก้ มิสเตอร์แซกแมน
Love in spring – Solo Piano by ดริน พันธุมโกมล
Old Fashioned Melody – Solo Saxophone by กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ
Sweet Words – ขับร้องโดย Cheryl Hayes
Can’t you ever see – ขับร้องโดย พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ
Friday night Rag – Solo Guitar by พุฒิกร วิทยรัตน์
Menu Khai – Solo by กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ, โก้ มิสเตอร์แซกแมน และ ดริน พันธุมโกมล
Smile ขับร้องโดย รัดเกล้า อามระดิษ
The Man I Love ขับร้องโดย Cheryl Hayes
ของขวัญจากก้อนดิน ขับร้องโดย รัดเกล้า อามระดิษ และ นักร้องประสานเสียง 250 คน


เปิดอ่าน