NATIONZONE : Education


‘Corporate University’ ชี้ทางออกการศึกษาไทย

ไม่บ่อยนักที่คนระดับมันสมองของประเทศไทยในภาคธุรกิจ ที่ได้รับการยอมรับถึงฝีไม้ลายมือ ความรู้ ความสามารถ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อย่าง “ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

จะมีเวลามาช่วยชี้ทางออกของการศึกษาไทยที่นับวันถอยหลังเข้าคลอง “ด้อยคุณภาพ” มาอย่างต่อเนื่อง แต่ ณ วันนี้มีคำตอบทางออกของการศึกษาไทยแล้ว

 

     ในมุมมองของ “ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์”แล้ว ปัญหาการจัดการศึกษาของไทย เพื่อนำไปสู่ “คุณภาพการศึกษา” ที่ดีขึ้นนั้นสะท้อนจากคุณภาพของบัณฑิตไม่ได้อยู่ไกลจนเกินฝัน แถมยังเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ทั้งภาคธุรกิจและภาคราชการอีกด้วย เพียงแต่ทุกภาคส่วนของสังคมต้อง “ร่วมมือร่วมใจกัน”

 

     “เผอิญเราเป็นเซเว่น-อีเลฟเว่น ที่สัมผัสกับคนเยอะมาก ในหนึ่งวันเรามีลูกค้าเข้าร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น 8 ล้านคน ตกเดือนละ 20 ล้านคน บางคนไม่ซ้ำหน้า เราเลยสัมผัสกับคนเยอะของสังคมไทย ผมค่อนข้างจะใกล้ชิดกับการมองภาพรวมของสังคมไทย มองสังคมและมองประเทศไทย ในอีก 10-20 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร ผมห่วงสังคม ห่วงประเทศ ห่วงคุณภาพของเด็กไทย เราก็ห่วงของเราไปอย่างนี้มาตลอดคงไม่ได้แล้ว ต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง เพื่อให้สังคมไทยดีขึ้นในรุ่นลูกรุ่นหลาน”ก่อศักดิ์ กล่าวด้วยรอยยิ้ม

 

     ในโลกอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้า พลังหนุ่มสาวจะกลายเป็นเจ้าของประเทศไทย แต่ถามว่าวันนี้ “ผู้ใหญ่” ในบ้านเมืองเราได้เตรียมคนหนุ่มสาวให้พร้อมเพื่อจะมารับ “ไม้ผลัด” ในการดูแลบ้านเมืองจากรุ่นพ่อแม่กันหรือยังด้วยสภาพความเป็นจริงการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ไม่สามารถฝากอนาคตประเทศเอาไว้ได้ด้วยระบบการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เต็มไปด้วยปัญหาด้าน“คุณภาพการศึกษา” ที่ด้อยลงทุกวัน ไม่ว่าจะวัดคุณภาพในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งที่ในสถาบันการศึกษามีจำนวน “ศาสตราจารย์”และ “ดอกเตอร์” มากกว่าในอดีต

 

     “ปัจจุบันภาคธุรกิจบ่นคุณภาพปริญญาตรีไม่น่าพอใจ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาก็แก้ตัวว่าเมื่อรับขยะเข้ามาเรียน จบออกไปก็ยังเป็นขยะ ตรงนี้เป็นปัญหาแต่จะให้เรามาแก้การจัดการศึกษาตลอด 16 ปีนั้นคงไม่ไหว เอาแค่ 4 ปีที่ทุกวันนี้ ภาพรวมเด็กจบม.ปลายก็มาเดินเล่นในรั้วมหาวิทยาลัย เดินจากตึกโน้นไปตึกนี้เพื่อเรียนสะสมหน่วยกิต ขณะเดียวกันก็ทำกิจกรรมแบบเด็กๆไปด้วย

 

     ดังนั้นเวลา 4 ปีในสถาบันอุดมศึกษา เด็กของเราไม่ได้ถูกฝึกให้เรียนจบแล้วเพื่อมาทำงานได้ มีแต่เรียนๆ เล่นๆ จ่ายเงินครบก็จบแล้ว แต่จบมาแล้วตกงาน แม้จะมีสหกิจศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่เด็กได้ฝึกปฏิบัติแค่เทอมเดียวย่อมไม่เพียงพอ ต่อการเข้าสู่โลกของการทำงานจริงเมื่อสำเร็จการศึกษา”

 

     “ก่อศักดิ์” ฟันธงว่าการจัดการศึกษาที่สูญเปล่าแบบนี้ ย่อมไม่เกิดผลดีต่อเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประเทศชาติอย่างแน่นอนในอนาคต ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการ “อาสา” รับใช้บ้านเมืองด้วยการจัดตั้ง “สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PANYAPIWATINSTITUTE OF MANAGEMENT ) หรือ PIM เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนจัดตั้งจาก “บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน)” นับเป็นสถาบันอุดมศกึ ษาแรกๆ ในประเทศไทยที่เป็น Corporate University หรือสถาบันการศึกษาที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ

 

     “วันนี้เราเปิดหลายสาขาวิชาแล้ว ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างคนเพื่อเรา เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ไม่จำเป็นต้องทำงานที่เราอย่างเดียว ไปทำที่ไหนก็ได้ สาขาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ (Building and Facilities Management) จบแล้วก็สามารถไปทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์ ดูแลอาคารสูง และต้องไปฝึกงานกับสถานประกอบการจริง และถูกจองตัวตั้งแต่ยังเรียนไม่จบอยู่ อย่างนี้ก็ไม่ได้ผลิตเพื่อเราและที่เพิ่งเปิดตัวไปคือ Luxury Product Managementซึ่งจริงๆ เราไม่ได้มีสินค้าลัคชัวรี่เลย คนที่จบมาเราก็ให้กับวงการลัคชัวรี่ไป สาขาภาษาจีนธุรกิจก็ได้ไปฝึกงานกับองค์กรจีน เช่นทีซีแอล, คิงเพาเวอร์, พารากอน ซึ่งสามารถเรียนและฝึกภาษากับเจ้าของภาษาหลายสำเนียง ไม่ได้เรียนรู้จากซาวนด์แล็บเพียงอย่างเดียว ที่น่ายินดี ปีนี้เด็กมาสมัครเรียนที่ PIM จำนวน 2,300คน แต่เรารับได้เพียง 1,900 คน”

 

     ก้าวย่างที่สำคัญของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ “ก่อศักดิ์”กล่าวว่า พีไอเอ็มมีโครงการจัดตั้ง “คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร Innovative Agricultural Management” เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จะมีพิธีลงนามความร่วมมือในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 นี้ โดยจะร่วมมือกันพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมด ที่มีความสำคัญและจำเป็นกับพี่น้องเกษตรกรไทยโดยเฉพาะชาวนา

 

     “อาจจะเกิดการรวมพื้นที่ทำนาข้าวจากคนในชุมชนละ 20 ไร่ รวมเป็น 2,000 ไร่ นำระบบการบริหารจัดการ เทคนิคพิเศษต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็ลดจำนวนชาวนาลงเพื่อยกระดับให้มาทำอาชีพอย่างอื่น อย่างจีนพลเมืองที่ทำนามีร้อยละ 60 ขณะที่สหรัฐอเมริกามีร้อยละ 6 ของประชากรในประเทศ แต่ปัจจุบันชาวนาสหรัฐอเมริกาลดเหลือเพียงร้อยละ 1 แต่สามารถทำนาเลี้ยงคนทั้งประเทศได้”

 

"ผมห่วงสังคม ห่วงประเทศ ห่วงคุณภาพของเด็กไทย
เราก็ห่วงของเราไปอย่างนี้ มาตลอดคงไม่ได้แล้ว
ต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง เพื่อให้สังคมไทยดีขึ้น ในรุ่นลูกรุ่นหลาน"

 

     โครงการจัดตั้ง “คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร Innovative Agricultural Management” โดยเริ่มจากการที่ทางพีไอเอ็มส่งนักศึกษาไปเรียนร่วมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในบางรายวิชา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเชี่ยวชาญสูง รวมถึงการใช้ห้องปฏิบัติการด้วย ส่วนวิชาที่เกี่ยวกับศาสตร์การบริหารจัดการทางพีไอเอ็มจะเป็นผู้สอนเอง ในอนาคตมีโครงการขยายกรอบความร่วมมือไปถึงขั้นร่างหลักสูตรใหม่ร่วมกัน รวมถึงการให้ปริญญาร่วม 2 สถาบัน (Double Degree) คุณลักษณะของบัณฑิตที่จบจากพีไอเอ็มจะเป็นคน “เรียนเป็น คิดเป็น ทำงานเป็น เข้าใจวัฒนธรรม รักความถูกต้อง”

 

     “ผมเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาแบบ Corporate University จะเป็นทางออกของการศึกษาไทย และผมอยากเชิญชวนให้ภาคธุรกิจเครือข่ายใหญ่ของไทย 30-40 บริษัท มาช่วยกันเปิดมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เรียนจริง ปฏิบัติจริง จบแล้วมีสัดส่วนของการได้ทำงานจริง เพราะการให้ทุนการศึกษาจำนวน 10,000
ทุน แม้ช่วยการศึกษาชาติได้ก็จริง แต่ไม่ใช่การช่วยจัดการศึกษาชาติได้แบบยั่งยืนครับ”

 

     “ก่อศักดิ์” กล่าวอีกว่า อุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนไทยในการจัดการศึกษา มาจากค่านิยมของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่คลั่งใบปริญญา ไม่คำนึงถึงการเรียนจบแล้วทำงานได้จริง แตกต่างจากประเทศเยอรมนีที่ถือการทำงาน หรือความสำเร็จในการทำงานเป็นหลัก ใบปริญญาเป็นรอง Corporate University คือทางออกของการศึกษาไทยอย่างที่ซีพีทำอยู่แล้ว เราอยากให้เครืออื่นทำตามสหกิจเป็นความคิดที่ดี แต่ยังไม่เพียงพอต่อการฝึกงานเพียงเทอมเดียว

 

     อนึ่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการจัดตั้งจาก “บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)” ที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) ชื่อ “ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์” บริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ของ เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานคณะ
ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต (ปริญญาตรีและปริญญาโท) มาตั้งแต่ปี 2550

 

     พีไอเอ็มจัดได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง เน้นการเรียนด้วยระบบการศึกษาแบบใหม่ ที่เรียกว่า Work-based Learningหมายถึงการเรียนรู้ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติตรงสายงานจริง ภายใต้อุดมการณ์ “สร้างมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพ” และยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา” ภายใต้การบริหารของ“รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์” อธิการบดี มี “อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล” นั่งเก้าอี้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

     ปัจจุบันสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รับสมัครระดับปริญญาตรี 5 คณะ 13 สาขา ในคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาการการจัดการ และ MBA 3 สาขา มีหลักสูตรบริหารธุรกิจค้าปลีก(ไทย/จีน) การจัดการธุรกิจอาหารและบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ
 

     สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สถาบันอุดมศึกษาแรกๆ ในประเทศไทยที่เป็น Corporate University หรือสถาบันการศึกษาที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ โทร.0-2832-0200 ถึง 14 หรือดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.pim.ac.th หรือ www.facebook.com/pimfanpage
l เรื่อง : กมลทิพย์ ใบเงิน

 

 

Nationzone Recommended

เรียนรู้งานโรงแรม ธุรกิจระหว่างประเทศ  สมัครด่วน!
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดหลักสูตรบริหาร ออกแบบ ธุรกิจต่างประเทศ
ร่วมกับ สถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ นี้
www.nationzone.net/education/วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร
 

มหาวิทยาลัยแนวใหม่ สไตล์ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น มีทุนสนับสนุนวิจัย เรียนญี่ปุ่นเพิ่มเติมได้
สอนโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ,อุตสาหกรรม สมัครออนไลน์ ถึง 4 เม.ย. นี้
www.nationzone.net/education/สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น