royal coronation
วันที่ 19 กันยายน 2562

 

ตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 กันยายน 2562
340388

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

733 947

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

925 939

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

85

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เพิ่มเติม

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้งนะคะ เพื่อความถูกต้อง