ตรวจชุดดำราคาปกติ-สินค้าเพียงพอ

7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
578

พาณิชย์แจงสถานการณ์ตรวจสอบเครื่องแต่งกายไว้ทุกข์ ยังปกติ ราคาคงเดิม ขณะที่พบสินค้าสต็อกใหม่ขยับ 20-30 บาทต่อตัว