"หมอเสริฐ"ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นปี59

4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
938

"หมอเสริฐ"ครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ถือครองหุ้นรวมมูลค่า 67.24 ล้านบาท อันดับ 2 คือนายคีรี กาญจนพาสน์ และ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เป็นอันดับที่ 3