ดึงเอกชนช่วยใต้หั่นราคาสินค้าจำเป็น

2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
175

พาณิชย์จับมือผู้ประกอบการหั่นราคาสินค้าจำเป็น สูงสุด 50 % ระยะ 3 เดือน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้