: แต่งตั้ง ตร.ระดับ รองผบก.-สว
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

คำสั่งแต่งตั้ง ตร. ระดับรองผบก.- สว. ปี 2553

คำสั่งแต่งตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับรองผู้บังคับการ ถึงสารวัตร (รองผบก.- สว.) ปี 2553 ทั่วประเทศ

ตรวจสอบรายชื่อนายตำรวจ ตามคำสั่งแต่งตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับรองผู้บังคับการ ถึงสารวัตร (รองผบก.- สว.) ปี 2553 ทั่วประเทศ สามารถติดตามได้จาก 
http://www.royalthaipolice.go.th/position.html

ข่าวที่เกี่ยวข้อง