: เกษตรยุคใหม่
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2553

ฟาร์มเลี้ยงควายนม (2)

คราวที่แล้วได้เล่าให้ฟังถึงธุรกิจการเลี้ยงควายนมแห่งแรกในประเทศไทยที่ จ.ฉะเชิงเทราไปแล้วบางส่วน ซึ่งฟาร์มดังกล่าวเลี้ยงควายนมเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ ทั้งในรูปของนมสด ชีส ไปจนถึงสบู่ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

แต่ว่ากว่าที่จะประสบความสำเร็จดังกล่าวได้นั้น ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างพอสมควรจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ อุปสรรคอย่างแรกก็คือคนไทยไม่ค่อยยอมรับหรือไม่คุ้นกับนมและผลิตภัณฑ์นมที่มาจากสัตว์อื่นที่ไม่ใช่วัว แต่เมื่อดื่มหรือลองชิมแล้วก็จะพบว่าไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่คิด แต่ว่าทั้งนมแพะ นมอูฐ หรือนมควาย ล้วนแล้วแต่มีข้อดีบางอย่างที่เหนือกว่านมวัวด้วยซ้ำไป มูร์ร่าห์ฟาร์ม ซึ่งเป็นชื่อของฟาร์มควายแห่งแรกที่พูดถึง ได้เริ่มต้นจากการเลี้ยงควายแค่ 8 ตัว พื้นที่ 1-2 ไร่

ต่อมาจึงได้ขยายโดยการสั่งซื้อพ่อพันธุ์เพื่อใช้ในการขยายพันธุ์ และขยายพื้นที่ไปถึง 400 ไร่ และปัจจุบันมีควายนมมูร์ร่าห์ถึง 200 ตัว ควายมูร์ร่าห์เป็นควายพันธุ์นมที่นำเข้ามาจากอินเดีย ซึ่งตอนนี้ฟาร์มได้นาผสมกับควายพื้นเมืองของเรา จนได้ควายลูกผสมที่ให้นมมากกว่าควายพื้นเมืองทั่วไป เรียกว่าเป็นกระบวนการปรับปรุงพันธุ์อย่างหนึ่ง หากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็น่าจะทำให้ได้ควายไทยที่สามารถให้นมได้สูงขึ้น และอาจเกิดธุรกิจการเลี้ยงควายนมขึ้นในประเทศไทยเหมือนที่เราเลี้ยงวัวนมทุกวันนี้

จากการที่เจ้าของฟาร์มเดินทางไปดูงานในหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิตาลี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมอสซาเรลล่าชีสแหล่งใหญ่ของโลก ก็เลยเกิดความคิดที่จะแปรรูปน้ำนมควายให้กลายเป็นชีส ซึ่งขายได้ในราคาที่สูงขึ้นมาก จึงได้เริ่มการผลิตชีสดังกล่าวขึ้นมาในประเทศไทย แต่ว่าในระยะแรกคุณภาพของชีสที่ได้ ยังไม่เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเพราะว่าเนื้อไม่เนียน ไม่สม่ำเสมอ และยังดูแห้งและแข็งกระด้าง ประกอบกับความยืดหยุ่นหรือยืดตัวต่ำกว่าที่ควรจะเป็น จากจุดนี้เองที่นักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คือ

รศ.ดร. วรรณา ตั้งเจริญชัย จึงได้เข้ามาร่วมในการหาทางปรับปรุงคุณภาพของมอสซาเรลล่าชีส โดยการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมระหว่าง สกว. กับมูร์ร่าห์ฟาร์ม ในที่สุดทางฟาร์มก็ได้ทราบกระบวนการผลิตชีสที่มีคุณภาพและสามารถทำได้สำเร็จ โดยสามารถผลิตมอสซาเรลล่าที่มีคุณภาพไม่แตกต่างจากของที่นำเข้าจากต่างประเทศได้ ผลก็คือยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมากจนผลิตไม่ทัน เพราะว่าลูกค้ารายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน โรงแรมชั้นหนึ่งต่างๆ รวมทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ได้ให้ความเชื่อถือในคุณภาพของชีสที่ผลิตขึ้น

ตัวอย่างเรื่องนี้เห็นได้ว่าการใช้ความรู้จากการวิจัยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่ผู้ประกอบการประสบอยู่นั้น หากทำได้สำเร็จก็จะส่งผลทางบวกอย่างมากมาย แต่ทั้งนี้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐคงต้องเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือขนาดกลางเหล่านี้ก่อน เพราะว่ากลุ่มนี้คงไม่มีขีดความสามารถในการที่จะสร้างแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาในบริษัทได้ ไม่เหมือนบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย ดังนั้น หากต้องการให้กิจการของบริษัทขนาดเล็กเหล่านี้มีการพัฒนาขึ้น ก็คงต้องใช้แรงช่วยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น

สำหรับเรื่องการเลี้ยงควายนมเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น ขณะนี้มีตัวอย่างความสำเร็จแล้ว จึงพอมองเห็นช่องทางอนาคตว่าการเลี้ยงควายนมอาจกลายมาเป็นอุตสาหกรรมใหม่ของเมืองไทยที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างดี หากมีการรวมกลุ่มและร่วมมือร่วมใจกันทำอย่างเหมาะสมต่อไป
                          
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
BREAKING NOW