: ไม้ดีมีประโยชน์
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553

"กระบาก"ใช้ชันทำยาแนว

เป็นไม้มงคลประจำ จ.ยโสธร สำหรับต้น "กระบาก" ต่างจังหวัดนิยมนำชันผสมน้ำมันทาไม้ และใช้ยาแนวเรือกันน้ำซึมได้ดี

  เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์  DIPTEROCARPACEAE ต้นเปลาตรง สูงถึง 40 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอมเทา แตกร่องตามแนวสูงของต้น เรือนยอดเป็นพุ่ม

 ใบ เป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ทรงรี กว้าง 4-8 เซนติเมตร ยาว 8-16 เซนติเมตร โคนเว้าเล็กน้อย ปลายมน ขอบเรียบ มีเส้นแขนงใบ 12-20 คู่

 ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง แต่ละดอกมี 5 กลีบเลี้ยง และกลีบดอก 5 กลีบ เวลาบานสีเหลืองอ่อน

 ผล ค่อนข้างกลม มีปีก 5 ปีก โคนปีกเชื่อมติดกัน เวลาร่วงจะหมุนสวยงามมาก

 ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด ขึ้นได้ทุกสภาพดิน ความชื้นและแสงแดดปานกลาง

"นายสวีสอง"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
BREAKING NOW