: กระจกเงา
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552

“พระยาจักรี”...

มีผู้กล่าวว่า สังคมไทยปัจจุบันเต็มไปด้วยคนอย่างวัสสการพราหมณ์ และพระยาจักรี

 วัสสการพราหมณ์เป็นบุคคลในวรรณคดีไทย ที่แต่งโดยกวี ชิต บุรทัต ซึ่งเป็นเรื่องของจารชน ไส้ศึก ยุแหย่ผู้คนให้เกิดแตกแยกกันจนในที่สุดต้องเสียบ้านเสียเมือง ในขณะที่ พระยาจักรี เป็นทหารในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นผู้ทรยศต่อชาติ

 วัสสการพราหมณ์นั้นช่างเถอะ เพราะเป็นเรื่องแต่ง แต่พระยาจักรีเป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ครั้งหนึ่งเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก

 กรุงศรีอยุธยาตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๑๘๙๓ รุ่งเรืองอยู่มาได้ประมาณ ๒๐๐ ปีเศษ ก็เสียแก่พม่าข้าศึกในปีพ.ศ.๒๑๑๒ ก็เพราะบ้านเมืองอ่อนแอ และคนไทยแตกแยกกันจนมีคนไทยพวกหนึ่งหันไปเข้ากับพม่า แบบว่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ หรือว่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน อะไรในทำนองนั้น

 แล้วคนหนึ่งในนี้ก็ได้แก่พระยาจักรีในยุคนั้น

 พระยาจักรี เดิมทีเป็นทหารและขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่เข้มแข็งแกร่งกล้าและรักชาติบ้านเมืองคนหนึ่ง แต่หลังจากที่ถูกพระเจ้ากรุงหงสาวดี (บุเรงนอง) เกลี้ยกล่อมให้เข้าเป็นพวกด้วยก็กลายเป็นทหารอีกคนหนึ่ง คล้ายกับนายทหารผู้ใหญ่บางคนที่เป็นอยู่ในขณะนี้

 เมื่อพระยาจักรีกลับมามีบทบาททางการเมืองในกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่งนั้น ปรากฏว่าได้เป็นที่ไว้วางพระทัยของกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นมาก ถึงขนาดว่าให้เป็นผู้คุมทหารบัญชาการรบรักษาพระนครอย่างเด็ดขาดแต่ผู้เดียว

 ดังนั้นในไม่กี่วันก็เสียพระนครและเสียเอกราชให้แก่พม่าไป ทั้งที่พระเจ้ากรุงหงสาวดีนั้นได้ล้อมทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยามานานแล้วถึง 7 เดือน และกำลังใกล้จะถอนทัพด้วยน้ำเหนือกำลังหลากลงมา

 ก็เพราะพระยาจักรีได้วางกลอุบายระดมใช้ทหารที่เป็นพวกตนและไร้ฝีมือความสามารถ ให้เข้าป้องกันพระนครแบบเปิดประตูเมืองให้พม่า พระยาจักรีผู้นี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติดังที่กล่าว

 ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขากล่าวว่า ในการนี้หลังจากที่เสร็จศึกแล้ว พม่าได้ตั้งให้พระยาจักรีเป็นเสนาบดี ครองเมืองพิษณุโลกโดยความชอบ แต่พระยาจักรีก็หายอมรับตำแหน่งนี้ไม่ เพราะอับอายคนไทย ไม่อาจทนอยู่ดูหน้าคนชาติเดียวกันได้ต่อไปอีก พระยาจักรีจึงขอออกไปอยู่เมืองพม่าด้วยคน

 จะว่าไปแล้วพระยาจักรีผู้นี้ก็ยังรู้ผิดรู้ถูก และรู้ละอายใจในสิ่งที่กระทำลงไป ผิดกลับใครบางคนครับ

 พระยาจักรีผู้นี้จบชีวิตลงอย่างไรในหนังสือประวัติศาสตร์คำให้การชาวกรุงเก่าได้บอกเอาไว้ว่า พระเจ้าหงสาวดีได้ชุบเลี้ยงพระยาจักรีไว้ได้พักเดียวเท่านั้นก็ประหารชีวิตทิ้งเสีย โดยความรังเกียจว่า เป็นคนทรยศขบถชาติ

 ใครที่ทำตัวเป็น “พระยาจักรี” เวลานี้ ก็ให้ระวังหัวตัวเองเอาไว้บ้างก็จะดีครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง