: เลียบค่าย
วันที่ 15 กรกฎาคม 2552

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่จะจัดขึ้นที่ จ.ภูเก็ต ในสัปดาห์หน้า ไม่เพียงมีรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก 10 ประเทศมาร่วมประชุมเท่านั้น แต่ประเทศมหาอำนาจทางการเมืองและทางเศรษฐกิจของโลก ได้ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตนมาร่วมประชุมด้วยหลายประเทศด้วยกัน อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา

รัฐบาลได้ใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในฯ ประกาศให้พื้นที่การจัดประชุมและที่เกี่ยวเนื่องในรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นเขตที่อยู่ในความควบคุมสำหรับการใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว และมอบหมายให้ฝ่ายทหารเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นลูกมือ เพื่อให้การจัดประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการแก้ตัวสำหรับรักษาหน้าตาของรัฐบาล และสำหรับการสร้างความเชื่อถือแก่อารยประเทศให้แก่ประเทศไทย

 ทำไมถึงต้องมอบความไว้วางใจให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ?

 เหตุการณ์ที่พัทยาคราวจัดประชุมอาเซียนซัมมิต และการสลายม็อบที่ดินแดง เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความไร้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการไม่สนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลชุดนี้อย่างเห็นได้ชัด

 นี่อาจเป็นสิ่งบอกเหตุที่อาจทำนายได้ว่า หากเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองที่ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ประเทศชาติและประชาชนจะหวังพึ่งตำรวจได้มากน้อยเพียงใด ? หรืออาจต้องพึ่งบริการของเจ้าหน้าที่รัฐในชุดสีเขียวอีกหรืออย่างไร ?

 กฎหมายอาญามาตรา 157 "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" ได้ถูกละเลยจนไม่มีความหมายในหมู่ข้าราชการ

 อ้อ ! อยากเตือนนายกรัฐมนตรีและท่านรองฯ สุเทพ เทือกสุบรรณ ที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตของตำรวจยศ พล.ต.อ. กับ พล.ต.ท. ที่อุ้มไว้หลายเดือนนั้น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส อดีต ผบ.ตร. เฝ้าดูอยู่ เกือบหมดความอดทนแล้วนะ !

คมพิทักษ์ราษฎร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
BREAKING NOW