การศึกษา-สาธารณสุข-สิ่งแวดล้อม : ข่าวทั่วไป
วันที่ 9 เมษายน 2552

สพฐ.สอบบรรจุครู527อัตรา

สพฐ.เปิดสอบบรรจุครู527 อัตราจาก38 วิชาเอกใน26 เขตพื้นที่การศึกษาระบุสาขาวิชาต้องการมากที่สุดภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์-ภาษาไทย-ฟิสิกส์เปิดรับสมัครในวันที่ 2-8 พฤษภาคมนี้

(9เมษายน) นายพิษณุ ตุลสุข ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2552 ว่าตามที่สพฐ.ได้แจ้งให้สพท.เรียกบรรจุครูทดแทนในตำแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรคืนจากการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการหรือโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด(เออร์ลี่รีไทร์) พร้อมทั้งให้สพท.ทุกเขตรายงานความประสงค์ที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้นปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา ประสงค์ที่จะเปิดสอบแข่งขันจำนวน 26 เขตจำนวน 527 อัตราจาก 38 วิชาเอก

ทั้งนี้วิชาเอกที่มีความต้องการมากที่สุด 5 อันดับได้แก่ ภาษาอังกฤษ 103 อัตราคณิตศาสตร์ 66 อัตราคอมพิวเตอร์ 50 อัตราภาษาไทย 45 อัตราฟิสิกส์ 34 อัตราจำแนกเป็นรายเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ เขต 1 รับ94 อัตราดังนี้ ภาษาอังกฤษ 29 อัตราฝรั่งเศส 1 อัตราญี่ปุ่น 2 อัตราสเปน 1 อัตราคณิตศาสตร์ 13 อัตราฟิสิกส์ 14 อัตราเคมี 4 อัตราสังคมศึกษา 15 อัตราสุขศึกษา 3 อัตราคอมพิวเตอร์ 11 อัตราการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา

นนทบุรีเขต 1 รับ61 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 5 อัตราอังกฤษ 11 อัตราคณิตศาสตร์ 13 อัตราชีววิทยา 1 อัตราฟิสิกส์ 6 อัตราเคมี 6 อัตราสังคมศึกษา 2 อัตราพลศึกษา 1 อัตราดนตรีไทย 1 อัตราดุริยางค์ไทย 1 อัตราศิลปะ 1 อัตราศิลปะ(ทัศนศิลป์) 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 5 อัตราศิลปหัตกรรม 1 อัตราคหกรรม 1 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา2 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา3 อัตรา

ปทุมธานีเขต 1 รับ24 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตราอังกฤษ 2 อัตราคณิตศาสตร์ 2 อัตราวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตราชีววิทยา 1 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราเคมี 1 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตราพลศึกษา 1 อัตราสุขศึกษา 1 อัตรานาฎศิลป์ 1 อัตราดนตรีไทย 1 อัตราดนตรีสากล 1 อัตราศิลปศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 2 อัตราอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตราจัดการทั่วไป (บัญชี) 1 อัตราจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตราพระนครศรีอยุธยาเขต 1 รับ35 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตราอังกฤษ 11 อัตราคณิตศาสตร์ 6 อัตราวิทยาศาสตร์ 4 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราเคมี 2 อัตราพลศึกษา 2 อัตราคอมพิวเตอร์ 2 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา3 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา2 อัตรา

ลพบุรีเขต 2 รับ13 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 2 อัตราคณิตศาสตร์ 3 อัตราวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราเคมี 1 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 2 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตราสระบุรีเขต 2 รับ11 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 1 อัตราคณิตศาสตร์ 1 อัตราชีววิทยา 1 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราเคมี 1 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตรานาฏศิลป์ 1 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตราอ่างทองรับ10 อัตราดังนี้ ภาษาอังกฤษ 2 อัตราจีน 3 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราสังคมศึกษา 2 อัตรานาฏศิลป์ 1 อัตราช่างก่อสร้าง 1 อัตรา

ระยองเขต 1 รับ8 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 1 อัตราคณิตศาสตร์ 1 อัตราวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรานาฎศิลป์ 1 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตราพิษณุโลกเขต 3 รับ32 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตราอังกฤษ 6 อัตราคณิตศาสตร์ 2 อัตราวิทยาศาสตร์ 1 อัตราชีววิทยา 1 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตราพลศึกษา 1 อัตรานาฏศิลป์ 1 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตราเกษตร 1 อัตราคหกรรม 1 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา2 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา7 อัตราน่านเขต 2 รับ5 อัตราดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตราคณิตศาสตร์ 1 อัตราวิทยาศาสตร์ 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราเกษตร 1 อัตรา

 แม่ฮ่องสอนเขต 2 รับ11 อัตราดังนี้ ภาษาอังกฤษ 1 อัตราวิทยาศาสตร์ 1 อัตราชีววิทยา 1 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราเคมี 1 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตราอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตราเกษตร 1 อัตราจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตราพะเยาเขต 1 รับ20 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตราอังกฤษ 4 อัตราฝรั่งเศส 1 อัตราคณิตศาสตร์ 3 อัตราวิทยาศาสตร์ 2 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราพลศึกษา 2 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 3 อัตราจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา

นราธิวาสเขต 3 รับ20 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 7 อัตราอังกฤษ 4 อัตราวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตราดนตรี(ดุริยางค์ศิลป์) 2 อัตราคอมพิวเตอร์ 2 อัตราคหกรรม 1 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตราปัตตานีเขต 3 รับ17 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตราอังกฤษ 3 อัตราคณิตศาสตร์ 3 อัตราวิทยาศาสตร์ 1 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตราพลศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 3 อัตราเกษตร 1 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตรา

ยะลาเขต 3 รับ10 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 1 อัตราคณิตศาสตร์ 1 อัตราวิทยาศาสตร์ 1 อัตราพลศึกษา 1 อัตรานาฏศิลป์ 1 อัตราศิลปศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตรา

ชุมพรเขต 1 รับ9 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 3 อัตราคณิตศาสตร์ 2 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 2 อัตราสุราษฎร์ธานีเขต 3 รับ25 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตราอังกฤษ 4 อัตราคณิตศาสตร์ 3 อัตราวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 อัตราชีววิทยา 1 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราเคมี 1 อัตราสังคมศึกษา 2 อัตราพลศึกษา 1 อัตรานาฏศิลป์ 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 3 อัตราบรรณารักษ์ 1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา2 อัตรา

 นครศรีธรรมราชรับ เขต 3 รับ14 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตราอังกฤษ 2 อัตราคณิตศาสตร์ 5 อัตราวิทยาศาสตร์ 2 อัตราพลศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 2 อัตรากระบี่รับ10 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 2 อัตราอังกฤษ 3 อัตราพลศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 2 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา2 อัตราพังงา รับ 16 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 1 อัตราคณิตศาสตร์ 1 อัตราวิทยาศาสตร์ 1 อัตราชีววิทยา 1 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตราพลศึกษา 1 อัตรานาฏศิลป์ 1 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตราเกษตร 1 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตราปริญญาโท (คณิตศาสตร์) 1 อัตรา

สกลนครเขต 2 รับ21 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 4 อัตราอังกฤษ 5 อัตราวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตราฟิสิกส์ 3 อัตราเคมี 2 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราอุตสาหกรรมศิลป์ 2 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตราหนองคายเขต 2 รับ10 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 1 อัตราคณิตศาสตร์ 1 อัตราวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตราพลศึกษา 1 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราเกษตร 1 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตราอุบลราชธานีเขต 5 รับ9 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 2 อัตราคณิตศาสตร์ 2 อัตรานาฏศิลป์ 1 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราศิลปศึกษา 1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตรานครราชสีมาเขต 5 รับ10 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 1 อัตราคณิตศาสตร์ 1 อัตราวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตราพลศึกษา 1 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตรา

ศรีสะเกษเขต 3 รับ10 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 1 อัตราคณิตศาสตร์ 1 อัตราวิทยาศาสตร์ 1 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตราพลศึกษา 1 อัตรานาฏศิลป์ 1 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตราศรีสะเกษเขต 4 รับ22 อัตราดังนี้ ภาษาไทย 1 อัตราอังกฤษ 1 อัตราคณิตศาสตร์ 1 อัตราวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตราชีววิทยา 1 อัตราฟิสิกส์ 1 อัตราเคมี 1 อัตราสังคมศึกษา 1 อัตราพลศึกษา 1 อัตราสุขศึกษา 1 อัตรานาฏศิลป์ 1 อัตราดนตรีศึกษา 1 อัตราศิลปศึกษา 1 อัตราคอมพิวเตอร์ 1 อัตราอุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตราเกษตร 1 อัตราคหกรรม 1 อัตราจิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตราเทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตราการศึกษาพิเศษ 1 อัตราประถมศึกษา/การประถมศึกษา1 อัตราปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา1 อัตรา

นายพิษณุกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ยังได้ลงนามในหนังสือที่ ศธ 04009/ว2573 ถึงผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ทุกเขตและผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติการสอบแข่งขันดังกล่าว ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ ขอให้อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสอบแข่งขันทุกขั้นตอน โดยในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะต้องระบุจำนวนตำแหน่งว่าง คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง แยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกให้ชัดเจน รวมทั้งข้อความอื่นที่ผู้สมัครควรทราบ

การกำหนดวิชาเอกนั้นขอให้คำนึงถึงนโยบายสพฐ.ที่กำหนดให้มีครูผู้สอนวิชาเอกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาส ในส่วนของผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการรับสมัครผู้พิการ ขอให้สพท.ประสานกับศูนย์การศึกษาพิเศษภายในจังหวัดให้จัดสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ เช่น การจัดพิมพ์ข้อสอบอักษรเบรลล์ คนอ่านข้อสอบสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น การจัดโต๊ะ เก้าอี้หรือทางลาดสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย นายพิษณุกล่าว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาการสมัครซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณดำเนินการ สพฐ.จึงได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเพื่อให้ดำเนินการพร้อมกันทุกหน่วยสอบดังนี้ สพท.ขออนุมัติอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่16 เมษายนประกาศรับสมัคร วันที่ 17 เมษายนรับสมัคร วันที่ 2-8 พฤษภาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก. วันที่12 พฤษภาคมสอบภาค ก. วันที่16-17 พฤษภาคมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ข. ภายในวันที่22 พฤษภาคมสอบภาค ข. วันที่30 พฤษภาคมประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2552

สำหรับตารางสอบภาค ก. 350 คะแนนมีดังนี้ วันที่ 16 พฤษภาคมเวลา 10.00-11.30 น. สอบความรอบรู้75 คะแนนเวลา 13.00-14.30 น. สอบความสามารถทั่วไป75 คะแนนวันที่ 17 พฤษภาคมเวลา 10.00-12.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา100 คะแนนเวลา 13.00-15.00 น. สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก100 คะแนนส่วนตารางสอบภาค ข. 150 คะแนนมีดังนี้ วันที่ 30 พฤษภาคมเวลา 09.00-11.00 น. สอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู100 คะแนนเวลา 13.00 น.เป็นต้นไปสอบประเมินความเหมาะสมของบุคคล 50 คะแนน

นอกจากนี้ขอให้สพท.จัดส่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพร้อมบัญชีกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกและจำนวนตำแหน่งที่จะประกาศสอบมายังสพฐ.โดยด่วนทางโทรสาร0-2280-4256, 0-2281-0454, 0-2281-9992 ภายในวันที่17 เมษายนหากสพท.อื่นๆประสงค์จะสอบแข่งขันเพิ่มเติมก็ดำเนินการได้ตามกำหนดการและแนวปฏิบัติดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
BREAKING NOW