สังคม-ศิลปะ-วัฒนธรรม : ท่องไปในแดนธรรม
วันที่ 29 มีนาคม 2552
http://video.nationchannel.com/player.swf?file=http://video.nationchannel.com/data/6/2009/03/29/a9bi5ba686c5jki7ca7ai.flv&image=http://video.nationchannel.com/thump/6/2009/03/29/a9bi5ba686c5jki7ca7ai.jpg&autostart=false&showfsbutton=true

เปิดกรุ.. วัดขุนอินทประมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
BREAKING NOW