16 มิถุนายน 2555

หลักสูตร ไส้กรอกอีสาน-ไส้กรอกวุ้นเส้น  (1,284 บาท/ท่าน)

อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล

โดย คุณอรุณี หังสวณิช ขนมไทยสูตรชาววัง เจ้าของแบรนด์ ครัวไทย ซึ่งไส้กรอกอีสาน–ไส้กรอกวุ้นเส้นสูตรนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่ไม่ใส่สารกันบูด วัตถุดิบต้องสดและใหม่ โดยจะสอนตั้งแต่วิธีการเลือกและล้างไส้ไม่ให้เหม็น วิธีทำส่วนผสมของไส้กรอก หมู และวุ้นเส้น รวมถึงวิธีการย่างและทอด ห้ามพลาด (เวลาอบรม 10.0016.00 น.)

รับจำนวนจำกัดเพียง 24 ท่าน เท่านั้น!

แสดงความคิดเห็น