ทุเรียน หมอนทอง

ข้าวเหนียวมะม่วง

ลิ้นจี่

เงาะ

สละ

มังคุด

ขนมไทย

ที่มาของโครงการ

คมชัดลึกฝึกอาชีพ ปีที่ 9 ให้คุณเรียนรู้แบบใกล้ชิด ตอบทุกเคล็ดลับ ให้คุณทำกินอร่อย ทำขายรวย การันตี โดยวิทยากรเจ้าของกิจการผู้มีประสบการณ์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง

ผู้สนใจสมัครโดย โทรศัพท์สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงิน (ตามจำนวนที่ระบุ ก่อนวันฝึกอบรมล่วงหน้า 3 วัน)
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี คมชัดลึกฝึกอาชีพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอาคารเนชั่น เลขที่บัญชี 333-1-67596-4
และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมส่งใบนำฝาก มาที่โทรสาร 0-2338-3942 หรือ kclworkshop@nationgroup.com
*** หมายเหตุ : ***
*** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น
*** ไม่รับโอนทางไปรษณีย์ โอนซอง และไม่รับเช็ค รวมทั้ง ไม่รับสมัคร ณ วันฝึกอบรม