16 มิถุนายน 2555

หลักสูตร ไส้กรอกอีสาน-ไส้กรอกวุ้นเส้น  (1,284 บาท/ท่าน)

อ.ขนิษฐา ชัยชาญกุล

โดย คุณอรุณี หังสวณิช ขนมไทยสูตรชาววัง เจ้าของแบรนด์ ครัวไทย ซึ่งไส้กรอกอีสาน–ไส้กรอกวุ้นเส้นสูตรนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่ไม่ใส่สารกันบูด วัตถุดิบต้องสดและใหม่ โดยจะสอนตั้งแต่วิธีการเลือกและล้างไส้ไม่ให้เหม็น วิธีทำส่วนผสมของไส้กรอก หมู และวุ้นเส้น รวมถึงวิธีการย่างและทอด ห้ามพลาด (เวลาอบรม 10.0016.00 น.)

รับจำนวนจำกัดเพียง 24 ท่าน เท่านั้น!


แสดงความคิดเห็น

ผู้สนใจสมัครโดย โทรศัพท์สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงิน (ตามจำนวนที่ระบุ ก่อนวันฝึกอบรมล่วงหน้า 3 วัน)
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี คมชัดลึกฝึกอาชีพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอาคารเนชั่น เลขที่บัญชี 333-1-67596-4
และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมส่งใบนำฝาก มาที่โทรสาร 0-2338-3942 หรือ kclworkshop@nationgroup.com
*** หมายเหตุ : ***
*** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น
*** ไม่รับโอนทางไปรษณีย์ โอนซอง และไม่รับเช็ค รวมทั้ง ไม่รับสมัคร ณ วันฝึกอบรม