กลับหน้าแรก
พระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เฉลิมพระรามณเฑียร ทรงพระสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ พระสังวาลพระนพ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เข้าริ้วขบวนตามผู้นำเทียน ทรงโปรยเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรัชกาลที่ 10 ชนิดราคา 2 บาท พระราชทานตลอดเส้นทางขบวนเสด็จ
เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าขึ้นพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานทางอัฒจันทร์ตะวันตก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานเชิญขันทองคำ พระแสงดาบคาบค่าย พระสุพรรณศรีบัวแฉก พานพระขันหมากทองคำลงยาองค์ใหญ่เครื่องพร้อม รวมทั้งพานพระโอสถ แมวและไก่ขาวให้เจ้าพนักงานอุ้มเชิญไว้
เลขาธิการพระราชวังลาดพระที่เสร็จแล้ว กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ถอดเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียรไว้ที่โต๊ะบนพระแท่นลด และทอดขันทองคำพร้อมพานรอง มีดอกพิกุลทอง พิกุลเงิน บนพระแท่นลด เสด็จเข้าห้องพระบรรทม ประทับบนพระแท่นลด เจ้าพนักงานทูลเกล้าฯ ถวายพระแส้ขนหางช้างเผือก จั่นหมากทองคำ กุญแจทอง ทรงรับแล้ววางไว้ปลายพระที่บนพระแท่นราชบรรจถรณ์ เสด็จขึ้นพระแท่นราชบรรจถรณ์ ทรงเอนพระองค์ลงบรรทม แล้วเสด็จลงประทับบนพระแท่นลดเสร็จการพระราชพิธี
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับแรมในพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน 1 คืน

สำหรับในพระราชพิธีมีเครื่องเฉลิมพระราชมณเฑียรและเครื่องราชูปโภค หรือเครื่องใช้ของพระมหากษัตริย์ อาทิ วิฬาร์ หรือแมว มีความหมายถึงการอยู่บ้านใหม่เป็นปกติสุขไม่โยกย้าย, ศิลาบด หรือหินบดยา หมายถึงความหนักแน่น หรือความไม่มีโรค, พันธุ์พืชมงคล หมายถึงการงอกเงย, ฟักเขียว หมายถึง การอยู่เย็นเป็นสุข, กุญแจทอง หมายถึงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้าน และจั่นหมากทอง หมายถึงความมั่งคั่ง