รู้มั้ย..? ลูกจ้างจะเข้ารับการประเมินสูญเสียฯได้เมื่อไหร่

ประชาสัมพันธ์   17 เม.ย. 2561

....

ลูกจ้างที่สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ จะได้รับการประเมินการสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะของร่างกาย เมื่อ....

  1. ลูกจ้างได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเต็มที่หรือสิ้นสุดการรักษา
  2. ไม่สามารถรักษาอวัยวะให้เป็นปกติได้
  3. อวัยวะนั้นคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก
  4. เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาของการเข้าประเมิน 1 ปี นับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน(ระยะเวลาการเข้ารับประเมินขึ้นอยู่กับสภาพบาดแผลและดุลยพินิจของแพทย์) 

กองทุนเงินทดแทนกับหลักประกันความมั่นคงแก่ลูกจ้างที่เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

รู้มั้ย..? ลูกจ้างจะเข้ารับการประเมินสูญเสียฯได้เมื่อไหร่


เปิดอ่าน 378
Recommended ที่เกี่ยวข้อง